Tilapäiset liikenteenohjaus- ja opastuslaitteet

Rakennustöistä aiheutuvat järjestelyt voivat vaatia kadun osittaisen sulkemisen, tilapäisen nopeusrajoituksen asettamisen tai työntekijöiden autojen pysäköinnin järjestämisen.

Tilapäiset liikenteenohjauksen järjestelyt

Liikenteenohjaus- ja opastuslaitteita koskevat tilapäisluvat ovat lyhytaikaisia ja maksullisia. Tyypillisiä lupia ovat esimerkiksi lupa huputtaa pysäköintikieltomerkki tilapäisesti ja sijoittaa väliaikaiset opasteet tapahtuma-alueelle.

Tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskevat lupahakemukset liitteineen tulee jättää vähintään viikkoa ennen tarvetta.
Luvat myönnetään rakennuskohteille enintään vuodeksi kerrallaan.

Julkaistu 25.1.2012 klo 15.54 , päivitetty 14.4.2014 klo 12.30

Aihealue:
 • Liikenne, 
 • Tiet ja kadut, 
 • Kiinteistöt, 
 • Lait ja määräykset, 
 • Rakennusluvat, 
 • Rakentaminen , 
 • Turvallisuus
Kohderyhmä:
 • Muuttajat, 
 • Perheet, 
 • Rakentajat, 
 • Yrittäjät ja yritykset