Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista. Tarkoituksena on taata kaupungissa asioiville autoilijoille pysäköintimahdollisuus ja edistää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Sääntöjen ja liikennemerkkien noudattaminen on aina kuljettajan vastuulla. Pysäköinnintarkastajat  opastavat ja neuvovat pyydettäessä pysäköinnissä.

Sakko virheellisestä pysäköinnistä - maksettava 30 päivän kuluessa

Pysäköintivirhemaksu määrätään pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta. Myös moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta voidaan  määrätä pysäköintivirhemaksu.

Pysäköintivirhemaksun suuruus on Espoossa 60 euroa ja se tulee maksaa 30 päivän kuluessa maksun antamispäivästä. Mikäli maksua ei ole maksettu määräajassa se korottuu 14 eurolla.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen pysäköintivirhemaksuun

Pysäköintivirhemaksuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen pysäköinninvalvojalle 30 päivän kuluessa virheen tapahtumapäivästä.  Mikäli oikaisuvaatimus esitetään määräajan jälkeen, se voidaan jättää tutkimatta. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei pidennä maksuaikaa.

Vaatimuksen voit laatia myös vapaamuotoisesti, jolloin siitä on selvittävä vaatimuksen tekijän nimi, osoite, pankkitilin numero, pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen asianumero, ajoneuvon rekisterinumero sekä perustelut oikaisuvaatimukselle. Oikasuvaatimukseen on liitettävä kaikki ne asiakairjat, joihin vaatimuksessa vedotaan. Oikaisuvaatimuksessa on syytä mainita kaikki ne perusteet, joiden vuoksi muutoksenhakija katsoo maksun aiheettomaksi.

Julkaistu 4.1.2012 klo 12.26 , päivitetty 21.3.2014 klo 13.37

Aihealue:
  • Liikenne, 
  • Pysäköinti, 
  • Tiet ja kadut