Ajoneuvon siirrot

Virheellisesti pysäköity, vahingoittunut, katutyötä tai puhtaanapitoa haittaava ajoneuvo siirretään  kaupungin toimesta yleiselle pysäköintialueelle tai lähimpään tähän tarkoitukseen sopivaan paikkaan kahden vuorokauden kuluttua pysäköinnin alkamisesta.  Siirron kustannuksista vastaa omistaja/haltija. Poliisi siirtää liikennettä haittavat ajoneuvot

Yksityiselle alueelle tai maastoon väärin pysäköity ajoneuvo voidaan siirtää alueen omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä. 

Liikenneonnettomuudet

Ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja ovat velvollisia viipymättä ja viimeistään kahden vuorokauden kuluessa liikenneonnettomuudesta siirtämään ajoneuvo pois onnettomuuspaikalta.Turvallisuutta vaarantavat ajoneuvot on siirrettävä heti liikennealueelta.

Hylätyt ja romuajoneuvot

Jos hylätyn ajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan kaduilta ja yleisiltä pysäköintialueilta, kaupunki on velvollinen huolehtimaan siitä, että ajoneuvo poistetaan ympäristöstä kunnan alueella. Hylätyt ja romuajoneuvot siirretään Ämmässuontien romuajoneuvovarastoon. Ennen siirtoa annetaan ajoneuvon omistajalle ja haltijalle kehotus siirtää ajoneuvo pois seitsemän päivän kuluessa.

Jos hylätyn ajoneuvon omistaja ei ole tiedossa, tiedoksianto tehdään kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan kaupungin ilmoitustaululla. Mikäli ajoneuvo on palanut tai se on vaaraksi ympäristölle tai ihmisille, kaupunki siirtää ajoneuvon suoraan vastaanottopaikkaan.

Kaupunki antaa siirrosta kirjallisen päätöksen tiedoksi rekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai muulle tiedossa olevalle omistajalle ja haltijalle. Päätös annetaan viipymättä siirron jälkeen. Päätöksessä kehotetaan noutamaan ajoneuvo 60 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen. Ajoneuvon omistaja tai haltija on velollinen korvaamaan siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset.

Voit ilmoittaa hylätyistä ajoneuvoista teknisen keskuksen asiakaspalveluun. Ilmoituksessa tulee kertoa sen tarkka sijainti, auton merkki ja väri sekä rekisterinumero. Mielellään tieto myös siitä, miten kauan auto on ollut hylättynä.

Ohjeet ajoneuvon lunastamiseksi takaisin

Kuulutettavat ajoneuvot kehotetaan noutamaan 30 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen. Mikäli ajoneuvon omistaja haluaa noutaa ajoneuvonsa varastosta, hänen tulee maksaa siirtolasku ennen lunastusta. Ajoneuvo luovutetaan omistajalle maksukuittia vastaan. Mikäli ajoneuvoa ei määräajassa noudeta, kaupunki laskuttaa tai perii oikeusteitse siirrosta aiheutuneet kulut.

Julkaistu 2.1.2012 klo 12.09 , päivitetty 20.3.2014 klo 11.02

Aihealue:
  • Katujen kunnossapito, 
  • Liikenne, 
  • Pysäköinti, 
  • Tiet ja kadut