Ilmastotavoitteet tähtäävät hiilineutraaliuuteen

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaupunki on laatinut kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman, jossa tavoitellaan hiilineutraalisuutta vuoteen 2050 mennessä. Ennen tätä kaupunki haluaa vuoteen 2030 mennessä vähentää 60 prosenttia asukaskohtaisista päästöistä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Ilmasto-ohjelmassa Espoo on sitoutunut:

  • Parantamaan joukkoliikenteen palvelutasoa ja lisäämään vähäpäästöistä liikkumista
  • Tekemään Espoosta toimivan pyöräilykaupungin
  • Vauhdittamaan korjaus-, lisä- ja täydennysrakentamista
  • Edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa
  • Edistämään maankäytön suunnittelulla vähäpäästöistä elämäntapaa
  • Vähentämään kaupungin oman toiminnan ilmastovaikutuksia


Ohjelman liitteenä on myös lyhyen tähtäimen toimenpideohjelma, jonka avulla pyritään nopeisiin päästövähennyksiin jo vuoteen 2020 mennessä.

Oman ilmasto-ohjelman lisäksi Espoo on sitoutunut myös pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaan ja sen tavoitteisiin. Lisäksi kaupunki on jatkamassa työ- ja elinkeinoministeriön välistä kunta-alan energiatehokkuussopimusta (KETS) sekä kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta Espoon Asuntojen vuokra-asuinkiinteistöjen kohdalla (VAETS) vuoteen 2025 asti.