Tuuliniitty

Hankkeen perustiedot

Etelätuulentien lännenpuolista ajorataa muutetaan hieman, vahvistetaan ja lännen puoleinen jalankulkutie kunnostetaan Itätuulentien ja Revontulentien välillä. Itätuulentien risteysaluetta parannetaan mm kääntymiskaistaa jatkamalla  

Urakassa rakennetaan uusi katu nimeltään Tuuliniitty sekä kevyen liikenteen väylä Tuuliniitynpolku. Tuuliniitty asfaltoidaan. Reunakivet, kiveysalueet sekä viheralueet rakennetaan talojen valmistuttua.

Tuuliniitynpolun lännenpuoleiseen päähän rakennetaan puupintainen näköalalaituri.

Tuuliniitty ja Tuuliniitynpolku on liikennöitävässä kunnossa huhtikuun puolessa välissä 2018. Koko urakka on valmis lokakuun loppupuolella 2018.

Ajankohtaista

Työt aloitetaan lokakuun alussa olemassa olevien rakenteiden siirroilla ja kasvillisuuden raivauksella sekä pintamaiden poistolla. Kaivuutyöt aloitetaan Tuuliniityn pohjoispäästä. Tuuliniityn katualueella kulkeva kevyen liikenteenväylä siirretään pois työmaa-alueeltaTapiolan maanalaisen pysäköinnin ajoluiskan viereen lokakuun alkupuolella.

Katusuunnittelun sivu