Kehä I välillä Kalevalantie - Turunväylä (vt 1)

Espoon kaupunki ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat laatimassa tiesuunnitelmaa Kehä I:n välin Kalevalantie - Turunväylä parantamisesta.

Tiesuunnitelmahankkeen tavoitteena on korvata eritasoliittymillä Kehä I:n liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta jo pitkään heikentäneet liikennevaloliittymät Tapiolassa, Laajalahdessa ja Ruukinrannassa.

Nyt esitettävän hankkeen suunnitelmaluonnokset sisältävät Kehä I:n parantamisen eritasoliittymin varustettuna kaksiajorataisena tienä. Kalevalantien ja Turvesuontien nykyiset tasoliittymät korvataan Maarinsolmun ja Laajalahdensolmun eritasoliittymillä.
Lisäksi tiesuunnitelmassa esitetään muut parannustoimenpiteistä aiheutuvat tie-, katu- ja yksityistiejärjestelyt, meluntorjuntatoimenpiteet sekä uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa 2.3.2016 klo 17.00 – 19.00 Laajalahden koululla, Elisenvaarankuja 9. Tilaisuudessa olivat läsnä Uudenmaan ELY-keskuksen, Espoon kaupungin ja suunnittelukonsultin edustajat.

Yleisötilaisuudessa esitettyjä suunnitelmaluonnoksia (löytyvät sivun alalaidasta) voi kommentoida 9.3.2016 asti. Sähköpostikommentit Juha Siitoselle (etunimi.sukunimi@ramboll.fi).