Yleiskaavoituksen julkaisut

Yleiskaavatyöhön liittyvät suunnitelmat, selvitykset ja muut julkaisut.

2017

Luontoselvitys 2017 Kalajärven ympäristössä (pdf, 7481 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 14/2017

Luontoselvitys 2017 Viiskorpi-Nupuri alueella (pdf, 7181 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 13/2017

Pitkäjärven pikaraitiotiesilta - esisuunnitelma (pdf, 8621 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 12/2017

Ampumaurheilukeskuksen sijoittumisen edellytykset Ämmässuon-Kulmakorven alueella (pdf, 3811 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 11/2017

Kulttuuriympäristöt. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 3810 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 10/2017

Alustava esisuunnitelma - Pikaraitiotie Leppävaara-Kalajärvi (pdf, 9717 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 9/2017

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan lämpöenergiahuollon lähtökohtia. (pdf, 1509 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 5/2017

Aluetyyppikohtaiset energiaratkaisut. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 5118 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 4/2017

Maankäyttötarkastelu. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 2160 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2017

Rakennemallitarkastelu ja vaikutusten arviointi. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 918 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2017

Espoon tiestön historia. Kinttupolkuja ja Kuninkaantietä A (pdf, 7338 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2017A

Espoon pohjois- ja keskiosien historialliset tiet. Kinttupolkuja ja Kuninkaantietä B (pdf, 9240 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2017B

2016

Luonnosvaiheen liikenneverkkoselvitys. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 4960 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 7/2016

Paikan henki ja tarinat - asukaskyselyn tuloksia 2015 (pdf, 4041 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2016

2015

Lähiluontoa ja virkistyspalveluita. Virkistyksen toiveympäristöt Espoossa: 2015 asukaskyselyn tuloksia.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2015

Takapihalta metsään vai metroasemalle? Tulevaisuuden asuinympäristöt Espoossa: 2015 asukaskyselyn tuloksia.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2015

2014

Keran osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2014
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 9/2014

Espoolaisten kaupunki - kaupunkilaisten Espoo. Asukkaiden mielipide asuinympäristöistä.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 7/2014

Maankäytön kehitys Espoossa
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 6/2014

Millainen on hyvä espoolainen asuinympäristö? Vuoden 2013 asukaskyselyn alustavia tuloksia
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2014

Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvitys (pdf, 11519 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2014

2013

Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2013

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2013

Keran elinkeinojen ja maankäytön tarkastelu
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2013

2012

Espoon korkean rakentamisen periaatteet
Espoon korkean rakentamisen periaatteet (mustavalkoinen)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 10/2012

Lähikaupasta hypermarkettiin (pdf, 8657 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 7/2012

Bergön ja Fridheminkallion luontoselvitys
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 5/2012. pdf

Saariston osayleiskaava. Luontoselvitys 2011.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 4/2012. pdf

Blominmäen selvitysalueen liito-oravaselvitys 2011
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2012. pdf

Ekologisten yhteyksien ja virkistyskäytön selvitys Blominmäen osayleiskaavaa varten
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2012. pdf

Blominmäen osayleiskaavaehdotus. Selostus.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2012. pdf

2011

Bodominjärven ympäristön kulttuurinen maankäytön selvitys
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 28.11.2011. pdf

Saariston osayleiskaavan maisemaselvitys
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 12/2011. pdf

Ryssjeholmenin saaren rakennuskannan inventointi.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 11/2011. pdf

Djupsundsbäckenin luontoselvitys.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 10/2011. pdf

Finnoon alueen suuronnettomuusriskien arviointi kaavoituksen näkökulmasta.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 9/2011. pdf

Finnoon altaan sedementtitutkimukset.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 8/2011. pdf

Vaikutukset Finnoon linnustoalueeseen. Finnoon osayleiskaava.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 7/2011. pdf

Finnoon altaan linnustoalueeseen kohdistuvat meluhaitat. Meluselvitysraportti.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 6/2011. pdf

Finnoon osayleiskaavan vaikutusten selvittäminen - Liitteet.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 5/2011. pdf

Finnoon osayleiskaavan vaikutusten selvittäminen.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 4/2011. Linkki julkaisuun

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2011. pdf

Matalajärven valumavesien hallintasuunnitelma.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2011. pdf

Finnoon osayleiskaava - asukaskysely. Finnoon alueen lähtökohtia koskeva kysely alueen asukkaille ja käyttäjille sekä muille alueesta kiinnostuneille.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2011. pdf

2010

Puskurivyöhykeselvitys. Hista-Siikajärvi-Nupuri osayleiskaava.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B99:2010. pdf

Espoon elinkeinovyöhykkeiden kehityskuva.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B98:2010. pdf