Yleiskaava

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaava tai sen osia voidaan hyväksyä oikeusvaikutteisena tai oikeusvaikutuksettomana. Pienialaisia yleiskaavoja kutsutaan osayleiskaavoiksi.

Yleiskaavan laadintaa ohjaa Uudenmaan liiton laatima maakuntakaava. Yleiskaava vastaavasti ohjaa asemakaavoituksen laadintaa. Espoossa on kolme lainvoimaista laaja-alaista yleiskaavaa: Espoon pohjoisosien yleiskaavat I ja II sekä Espoon eteläosien yleiskaava.

Yleiskaavoitus on jatkuva prosessi. Kunnan tulee huolehtia yleiskaavan laatimisesta ja pitämisestä ajan tasalla. Espoossa on parhaillaan vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava ja kuusi osayleiskaavaa: Bergö-Fridheminkallion osayleiskaava, Stora Bodö-Lilla Bodö osayleiskaava, Finnoon osayleiskaava, Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaava, Keran osayleiskaava ja Saariston osayleiskaava.

Kaitaa - Iivisniemestä vilkas keskus ja metroasema 28.9.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee uudestaan Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä nähtäville 2.11.
Paikan henki ja tarinat tuloksia julkaistu 25.5.2016
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan vuoden 2015 asukaskyselyn tuloksia on julkaistu.

Uutiset

RSS
Julkaistu 19.12.2011 klo 15.00 , päivitetty 25.10.2016 klo 12.35

Aihealue:
  • Kaavoitus, 
  • Osayleiskaavat, 
  • Yleiskaavat