Suurpellon keskuskorttelikaava sai lainvoiman

10.5.2017 klo 9.05

Suurpelto I, 330407 asemakaavanmuutos kuulutettiin lainvoimaiseksi 10.5.2017. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Suurpellon keskustakortteliin kaupunkikuvallinen maamerkkirakennus.

Kaupunginhallitus hyväksyi 6.3.2017 Suurpelto I,keskuskortteli-kaavan. (Pöytäkirja: Kaupunginhallitus 6.3.2017, pykälä 72)  10.5.2017 kaava kuulutettiin lainvoimaiseksi.

Lisätietoa

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Suurpellon keskustakortteliin 21032 kaupunkikuvallinen maamerkkirakennus, joka on toiminnallisesti monipuolinen asuntojen, liiketilojen ja palveluiden kokonaisuus.

Lisätietoa löytyy hankkeen omilta hankesivuilta:Suurpelto I, 330407 (keskuskortteli)

Kuulutus (ote)

LAINVOIMAINEN ASEMAKAAVA

Kaupunginhallitus hyväksyi 6.3.2017

72 § Suurpelto I, asemakaavanmuutoksen, alue 330407.

Espoo 10.5.2017 Kaupunginhallitus ja kaupunkisuunnittelukeskus