Tapiolan Satakielenrinteen arkkitehtuurikutsukilpailu 15.5.2017 – 29.9.2017

Espoon kaupunki järjestää Tapiolan keskustassa arkkitehtuurikilpailun  – kilpailualueesta käytetään nimeä Satakielenrinne. Kilpailun tavoitteena on löytää alueelle suunnitelma, jonka pohjalta eheytetään Tapiolan kansallismaisemaa ja lisätään keskuksen elinvoimaa. Tarkoituksena on sijoittaa alueelle asuntoja. Ilmoittautumisaika päättyy 8.5.2017 klo 12.00.

Tapiolan Satakielenrinne kilpailuohjelma (pdf, 9226 Kt)

Kilpailualue sijaitsee Tapiolan keskustan eteläosassa. Muutoskohteena olevat Tuultenallas ja Tuulipuisto, Vesiputoustalon edusta ja Satakielitalon kiinteistö sijaitsevat näkyvällä paikalla Tapiolan keskeisessä sisääntuloympäristössä, Leimuniityn, Tapionaukion ja suuren kiertoliittymän muodostaman aukion lounaisreunalla. Alue on osa Tapiolan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Satakielenrinteen alueelle tavoitellaan arkkitehtonisesti ja maisemallisesti korkeatasoista suunnitelmaa, jossa asuinkorttelit sekä laadukkaat julkiset kulkureitit ja puistoalueet liittyvät luontevasti Tapiolan uudistettavaan keskukseen ja sitä täydentäessään tuovat Tapiolaan ja erityisesti keskuksen itäpuoliseen kansallismaisemaan Tapiolan puutarhakaupungin perinteistä lähtevän uuden mielenkiintoisen toiminnallisen ja maisemallisen osan.

Tavoitteena on löytää ratkaisu, jonka pohjalta on mahdollista käynnistää asemakaavan muutoksen laadinta sekä jatkaa alueen suunnittelua viitesuunnitelmaksi kilpailun voittaneen ehdotuksen tekijän kanssa.

Kilpailuun on valittu viisi työryhmää:

•         Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy

•         Verstas Arkkitehdit Oy

•         Huttunen - Lipasti - Pakkanen Arkkitehdit Oy

•         Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy, Arkkitehtitoimisto Konkret Oy

•         Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Kilpailuaika on alustavasti 15.5.2017 - 29.9.2017. Kilpailuajan alussa järjestetään kilpailua esittelevä seminaari.

Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisesti. Kilpailu ja kilpailuseminaari toteutetaan suomen kielellä.

Hankintailmoitus:

Ilmoittautumisaika päättyy 8.5.2017 klo 12.00.