Nimistönsuunnittelu Espoossa

Espoossa tarvitaan jatkuvasti nimiä uusille kohteille, kuten asemakaavojen kaduille, toreille, puistoille ja jalankulkuteille. Muita nimistönsuunnittelun kohteita ovat alueet ja julkiset rakennukset, kuten koulut ja päiväkodit, sekä esimerkiksi bussipysäkit. 

Nimistönsuunnittelun tavoitteena on vaalia vanhan nimistömme arvoja ja luoda niiden ja alueiden ominaislaadun pohjalta yhtenevää ja luotettavaa, mutta silti ilmeikästä ja vaihtelevaa nimistön kaupunkikuvaa. Pääkaupunkiseudulla on erityisen tärkeää ottaa nimistönsuunnittelussa huomioon myös lähikuntien nimistö, jotta sekaannuksilta vältyttäisiin.

Espoossa nimistönsuunnittelusta, -huollosta ja -tutkimuksesta vastaa kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmä. Paikannimiä suunnitellaan systemaattisesti osana asemakaavoitusta.

Olemme koonneet tänne tietoa Espoon nimistönsuunnittelun prosesseista, historiasta sekä yleisistä periaatteista.

Espoon aluejaot

Kaksikielisyys Espoon nimistössä

Muistonimet

Pyöräilybaanat

Ryhmänimet

Kalikselta Sököön vai ihan vaan Soukkaan? Kerro, mitä slanginimiä käytät! 19.8.2016
Tule vastaamaan kyselyyn Espoon epävirallisista paikannimistä! Kyselyyn voivat vastata kaikki suomen kieltä osaavat, joilla on joskus arjessaan tarve puhua espoolaisista paikoista. Kyselyyn vastaaminen vie korkeintaan 15 minuuttia.

Muuta aiheestaJulkaistu 20.1.2012 klo 16.58 , päivitetty 24.8.2016 klo 11.25

Aihealue:
  • Nimistönsuunnittelu