Nimistö

Ilmattarenpolku C550.jpg

Nimistö on osa kaupunkikuvaa. Nimet tuovat esiin alueellista omaleimaisuutta ja luovat imagoa.

Toimiva nimistö paikantaa ja opastaa tehokkaasti. Kadunnimet, alueennimet ja muut paikannimet muodostavat kokonaisuuden, joka kuuluu kaupungin perusturvallisuuteen.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmä vastaa kaupungin nimistönsuunnittelusta, -tutkimuksesta ja -huollosta.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelu yhdistyy teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun 1.8.2015 alkaen. 27.7.2015
Kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelu yhdistyy teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun.
Terveisiä Otaniemen StartUp Saunasta, EIS! 18.6.2015
Juhannusviikon ITP -showssa pureuduttiin innovaatioihin ja ryhmän voimaan aurinkoenergian alueelta.

Uutiset

RSS
  • Nykyisessä Espoonlahdensolmussa, Länsiväylän ja Soukanväylän risteyksen kupeessa, on ollut kylänrajapaikka nimeltä Pökisrå. Nimestä on tietoja 1600-, 1700- ja 1800-luvulta. Taustalla lienee jokin suomenkielinen nimi, josta ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa.
  • Nöykkiönkadun eteläpäässä, Espoonlahdensolmun ja Länsiväylän tuntumassa olevan huoltoaseman lounaispuolelle on asemakaavassa merkitty kevyen liikenteen tie nimeltä Pökiksenpolku – Pökisstigen. Se on nimetty läheisen kylänrajapaikan mukaan. Nimi Pökisrå on asiakirjassa muun muassa 1762. Rajapyykki oli nykyisen Espoonlahdensolmun alueella.
  • Nupurinrinne on asuinalueen katu Nupurissa. Nimen loppuosa kuvaa maastoa ja muistuttaa vanhasta tiennimestä Rinnetie.
  • Nykyiset Nupurinrinne – Nupurbranten ja Nupurin Alppitie – Nupurböle Alpväg muodostivat ennen yhtenäisen tien, jolla oli nimenä Rinnetie. Nimi on annettu 1950- tai 60-luvulla. Nimi perustui vaihtelevaan maastoon. Erityisen vahvasti tietä leimaa sen pohjoispäässä oleva pitkä ja jyrkkä rinne.
  • Nupurin Alppitie – Nupurböle Alpväg oli Espoon opaskartassa 1970 nimeltään Rinnetie ja vuodesta 1972 Alppitie. Nimet Rinnetie ja Alppitie perustuivat maaston vaihtelevuuteen. Katu kiertää jyrkkää kalliokohoumaa. Koska Alppiteitä – samoin kuin Rinneteitä – on muuallakin, nimi täydennettiin 1995 muotoon Nupurin Alppitie. Paikka mielletään kuuluvaksi Nupurin asuinalueeseen.

Muuta aiheestaJulkaistu 20.1.2012 klo 16.58 , päivitetty 31.7.2014 klo 14.28