Nimistö

Ilmattarenpolku C550.jpg

Nimistö on osa kaupunkikuvaa. Nimet tuovat esiin alueellista omaleimaisuutta ja luovat imagoa.

Toimiva nimistö paikantaa ja opastaa tehokkaasti. Kadunnimet, alueennimet ja muut paikannimet muodostavat kokonaisuuden, joka kuuluu kaupungin perusturvallisuuteen.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmä vastaa kaupungin nimistönsuunnittelusta, -tutkimuksesta ja -huollosta.

Uutiset

RSS
  • Tuomarilalaisten hyvin tuntema Mononen (s. 1889) piti 1920–50-luvuilla kauppapuutarhaa nykyisessä Suvelan Joupinlaaksossa, joka tuolloin katsottiin vielä osaksi Tuomarilaa. Monosen puutarha sijaitsi nykyisten Suvelantien, Sunankaaren ja Tuomarilankadun risteyksen eteläpuolella, risteyksessä näkyvän kallionnyppylän takana. Mononen kestitti toisinaan vieraitaan tuolla kalliolla, jota onkin kutsuttu hänen mukaansa Monosenkallioksi.
  • Karakallion itälaidalla sijaitsevan Leppäsillan osa-alueen nimen voisi luulla olevan läheisen Leppävaaran nimeä mukaillen myöhään kehitelty asuinalueen nimi, mutta itse asiassa näin ei ole. Paikalla on ollut Kilon kartanoon kuulunut Leppäsilta-niminen suomenkielisten asuttama torppa jo 1600-luvulla. Torppa on sijainnut suurin piirtein nykyisen mormonikirkon temppelin kohdalla. Nimensä se lienee saanut nykyisen Turuntien kohdalla torpan ohi kulkeneen kylätien siltaa ympäröineen lepikon mukaan.
  • Yksi Bembölen kylän kantataloista on ollut nimeltään Ollas jo ennen 1600-lukua. Vuoden 1766 kartassa talo oli vielä Bembölen kylän keskuksessa nykyisten Turuntien ja Kuninkaantien risteyksen pohjoispuolella lähellä Kuninkaantien vartta. Ilmeisesti isonjaon jälkeen tilakeskus muutettiin sieltä pois. Nykyään talo sijaitsee muutaman kilometrin päässä Högnäsissä Kehä III:n pohjoispuolella. Talonnimi Ollas pohjautuu talon isännän nimeen Olof tai sen kansanomaisiin muotoihin Oll(e) tai Olli.
  • Pihlajarinteen kohdalla Järvenperässä Kuninkaantiestä risteää katu, Ollaksentie, jyrkkänä mäkenä yli rinteen ja kohti pohjoista. Katu on nimetty alueelleen poikkeuksellisesti, sillä muuten Pihlajarinteen nimistö vilisee puulajeja. Nimen taustalla on Bembölen kylään kuuluva talo nimeltään Ollas.
  • Asemakavassa nimi Storaksenmäki – Storasbacken on merkitty viheralueen osalle, joka on Ylismäentien ja Kokinkyläntien risteyksen luoteispuolella mäenrinteessä. Alueella on aikoinaan ollut talo nimeltä Storas.

Muuta aiheestaJulkaistu 20.1.2012 klo 16.58 , päivitetty 31.7.2014 klo 14.28