Nimistö

Nimistö on paitsi koko osoitejärjestelmämme perusta, myös tärkeä osa kaupunkikuvaa ja sen symbolisten merkitysten luoja. Siksi nimistölle asetetaan myös erilaisia vaatimuksia ja toiveita.

Kohde tulee voida paikantaa nimistön avulla niin, että esimerkiksi hälytysajoneuvo löytää tiensä helposti perille. Sopivasti joukosta erottuva ja käytössä toimiva osoite on osa asukkaiden arkea.

Nimistönsuunnittelun tavoitteena on myös kiinnittää nimi itse paikkaan ja sen perinteeseen. Näin rakennetaan omaleimaista kaupunkikulttuuria ja alueellista imagoa unohtamatta vuosisatojen aikana espoolaisten käytössä syntynyttä perinteistä paikannimistöä.

Näillä sivuilla pääset tutustumaan Espoon paikannimistöön ja sen suunnitteluun.

Nimitietoa alueittain on tietopankki kaikille espoolaisista nimistä kiinnostuneille. Siellä voit tutustua paitsi yksittäisiin nimiin, myös laajempiin nimikokonaisuuksiin alueittain.

Nimistönsuunnittelu-otsikon alta löydät kirjoituksia käytännön nimistönsuunnittelun haasteista ja mahdollisuuksista Espoossa.

Näkökulmia nimistöön tarjoaa tietoa esimerkiksi slanginimistä ja kaupallisista nimistä Espoossa sekä virikkeitä paikannimistöstä kiinnostuneille.


Vuoritonttu kasvaa Riihitontun kanssa 13.9.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli Vuoritontun asemakaavoituksen tavoitteita ja lähtökohtia keskiviikkona 14.9. Vuoritontun kaava-alue sijaitsee Tontunmäessä. Tällä hetkellä alue on aidattu ja siellä on 1960-80-luvuilla rakennettuja toimitiloja, joiden käyttö on vähentynyt. Alueen loistava sijainti metroaseman läheisyydessä halutaan hyödyntää asumisen kortteleiksi ja uudistaa jo ikääntynyttä rakennuskantaa.
Baanaverkko innostaa pyöräilemään Espoossa 7.7.2016
Espooseen suunnitellaan pyöräilijän baanaverkkoa, joka yhdistäisi Espoon kaupunkikeskukset toisiinsa ja naapurikaupunkeihin. Jotta reittien käyttäminen olisi kätevää, baanat saavat myös nimet.

Uutiset

RSS
  • Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä nähtäville 5.10.
  • Alkusyksystä 2016 toteutetun Espoon slanginimikyselyn perusteella Espoon tunnetuin epävirallinen paikannimi on Lepuski. Kyselyn vastausten perusteella vastaajat käyttävät nimeä Lepuski jopa enemmän kuin kaupunginosan virallista nimeä, Leppävaaraa.
  • Työmatkailijat muodostavat suurimman yhtenäisen matkaryhmän. Espoossa työmatkoja kuljetaan jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä ja henkilöautoilla, mutta mitkä ovat niiden prosenttiosuudet? Entä tiesitkö, että kestävien kulkutapojen kasvu on ollut asukasmäärän kasvua suurempi? Se ja paljon muuta kiinnostavaa ja herättävää tietoa liikenteestä on nyt julkaistu.
  • Westendin komeaa rantaviivaa myötäilee kappaleen matkaa katu nimeltään Lyökkiniemi – Löknäset, joka muodostaa lenkin Westendintiestä kohti rantaa. Nimistötoimikunnan ehdotuksessa vuodelta 1966 mainitaan nimen perustuvan vanhaan niemennimeen Lökudden, joskaan tällaista tietoa ei ole löydetty mistään vanhoista asiakirjoista tai keruista. Joka tapauksessa nimeen sisältyy ruotsin sana lök, ’sipuli’, jonka murteinen muoto lyökki on. Nimipari on vahvistettu asemakaavassa 1973.
  • Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 14.9.


Julkaistu 20.1.2012 klo 16.58 , päivitetty 5.9.2016 klo 16.57