Nimistö

Ilmattarenpolku C550.jpg

Nimistö on osa kaupunkikuvaa. Nimet tuovat esiin alueellista omaleimaisuutta ja luovat imagoa.

Toimiva nimistö paikantaa ja opastaa tehokkaasti. Kadunnimet, alueennimet ja muut paikannimet muodostavat kokonaisuuden, joka kuuluu kaupungin perusturvallisuuteen.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmä vastaa kaupungin nimistönsuunnittelusta, -tutkimuksesta ja -huollosta.

Uutiset

RSS
  • Pyyntitie – Fångstvägen on katu Matinkylän Tiistilässä. Matinkylän kalastusaihepiiriin kuuluva nimi on annettu 1979.
  • Lillhemtissä on Tuurinmäki – Torsbacka puistonnimenä, pienen osa-alueen eli suurkorttelin nimenä ja kadunnimenä. Nimet perustuvat mäennimeen Torsbacka.
  • Lillhemtin pientaloalueen itäosassa on mäki nimeltä Torsbacka. Nimi on muodostettu miehennimestä Tor ja mäkeä merkitsevästä sanasta.
  • Espoon virastokeskus rakentuu kaavaehdotuksen mukaisesti. Lautakunta palautti Keilaniemen ehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi.
  • Tapiolan Tuuliniityn maasto on alavaa vanhaa niittyaluetta. Puistonnimi Tuuliniitty – Vindängen on suunniteltu ja merkitty kaavaan 1980-luvulla. Tuulten ja muiden luonnonilmiöiden aihepiiri Tapiolan kaavanimistössä ilmentää puutarhakaupunkiaatetta ja samalla muistuttaa nykyisessä Tuulimäessä aikoinaan olleista tuulimyllyistä.

Muuta aiheestaJulkaistu 20.1.2012 klo 16.58 , päivitetty 31.7.2014 klo 14.28