Nimistö

Ilmattarenpolku C550.jpg

Nimistö on osa kaupunkikuvaa. Nimet tuovat esiin alueellista omaleimaisuutta ja luovat imagoa.

Toimiva nimistö paikantaa ja opastaa tehokkaasti. Kadunnimet, alueennimet ja muut paikannimet muodostavat kokonaisuuden, joka kuuluu kaupungin perusturvallisuuteen.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmä vastaa kaupungin nimistönsuunnittelusta, -tutkimuksesta ja -huollosta.

Espooseen energiaa auringosta 12.2.2016
Nyt voit tarkastella kartalta oman ja naapureidesi kattopintojen aurinkoenergiapotentiaalia ja tehdä yhdessä vaikka kimppatilauksen!
Friisilän ja Nöykkiön täydennysrakentaminen 9.2.2016
Kysyimme Friisilän ja Nöykkiön alueen asukkailta kiinnostusta täydennysrakentamiseen. 120 tontinomistajaa tai tontinvuokraajaa Friisilästä ja Nöykkiöstä ilmoittautui mukaan suunnittelemaan.

Uutiset

RSS
  • Storhoplaxin kylässä oli jo 1700-luvulla käytössä kallionnimi Löftesberg. Ei tiedetä, mistä syystä kallio sai aikoinaan tällaisen nimen. Nimi tunnettiin edelleen 1900-luvulla, jolloin sille muodostettiin suomenkielinen käännösvastine. Lupauksenvuori – Löftesberget on maastonimenä peruskartassa 1960. Asemakaavan nimistösuunnitelmassa 1971 se annettiin myös paikalle merkityn puistoalueen nimeksi. Paikka sijaitsee nykyisessä Laajalahdessa.
  • Soukan koulun koillispuolella, Soukantien ja Soukanraitin välissä, on pallokenttä nimeltä Soukankenttä – Sökö bollplan. Nimi on annettu 1968 alueennimen Soukka – Sökö mukaan.
  • Gräsantulli – Gräsatullen on katu Olarin kaakkoisosassa, Kuitinmäentien ja Länsiväylän välisellä alueella. Nimen alkuosa Gräsa kertoo alueen historian kannalta tärkeästä Gräsan kartanosta, joka sijaitsi lähellä. Loppuosa -tulli tulee siitä, että katu on tärkeä yhteys Olarin ja Matinkylän välillä.
  • Nimi Jupperintulli – Juppertullen tarkoittaa lyhyttä kujaa, joka on merkitty asemakaavassa Riihiniityntien pohjoispäähän Jupperissa. Kuja sijaitsee Jupperin tärkeimmän tuloristeyksen tuntumassa.
  • Espoonlahden keskuksessa on merenkulkuaiheista nimistöä. Aihepiiri perustuu alueen merelliseen henkeen ja perinteisiin. Keskeisen Espoonlahdenkadun koillissivulla olevan avaran aukion nimi Ulappatori – Fjärdtorget vie ajatukset väljille vesille.

Muuta aiheestaJulkaistu 20.1.2012 klo 16.58 , päivitetty 31.7.2014 klo 14.28