Nimistö

Ilmattarenpolku C550.jpg

Nimistö on osa kaupunkikuvaa. Nimet tuovat esiin alueellista omaleimaisuutta ja luovat imagoa.

Toimiva nimistö paikantaa ja opastaa tehokkaasti. Kadunnimet, alueennimet ja muut paikannimet muodostavat kokonaisuuden, joka kuuluu kaupungin perusturvallisuuteen.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmä vastaa kaupungin nimistönsuunnittelusta, -tutkimuksesta ja -huollosta.

Pysäköinti puhuttaa ja pyöräilystä saa lisäpuhtia, entä miten tullaan energiaviisaaksi? 10.4.2014
Vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa luodaan katse ajankohtaisiin kaavoihin ja tulevaan. Lue myös, mikä Otaniemessä väreilee.

Uutiset

RSS
  • Brinkinmäessä tapahtuu joitakin muutoksia katujen linjoissa ja myös nimissä, kun asemakaavan mukainen katuverkko toteutuu. Brinkinmäentien ja Kurttilantien yhtymäkohdassa pääkadun linjaa aiotaan siirtää niin, että vanhalla tielinjalla reilun sadan metrin osuus jää erilliseksi pikkukaduksi. Osuus on saanut oman nimen Donabacka perinteisen tienmäennimen mukaan.
  • Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on tekemässä keväällä ja tulevana kesänä luontoselvitystä Söderskogin, Kolmperän, Korsbackan, Träskändan, Puustellinmäen ja Otaniemen alueilla.
  • Latokaski oli pitkään Kauklahden seudun kylien takamaata, jossa viljeltiin kaskia. Latokasken kaupunkinimistökin on suurelta osin kaskiaiheista. Yksi asuinalueen pääkaduista on Kaskenpolttajantie – Svedjebrännarvägen.
  • Kurttilassa on katu nimeltä Pilkkumitie – Spilkumvägen. Pilkkumi on tietynlainen kulho. Tämä sana on ollut yleisessä käytössä lähiseudun murteessa. Nimenaihe kuuluu mäkitupalaisten elämään ja mäkituvan esineistöön liittyvään aihepiiriin, jota on käytetty alueen nimistössä.
  • Sana hahlat merkitsee ketjun ja koukun yhdistelmää, jota käytettiin padan ripustamiseen. Tämä sana sisältyy Kurttilassa kadunnimeen Hahlakuja – Grytkroken. Niillä kulmilla on kaavanimistössä käytetty mäkitupalaisten elämän ja esineistön aihepiiriä, sillä alueella on ollut aikoinaan mäkitupatyyppistä asutusta.

Muuta aiheestaJulkaistu 20.1.2012 klo 16.58 , päivitetty 27.1.2012 klo 10.07