Niittyportin asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä

4.9.2017 klo 7.00
  • Mistä nähtävillä oleva kaava-aineisto löytyy?

Niittyportin asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 4.9.–3.10.2017. Aineisto löytyy linkin alta.

Virallinen kaava-aineisto on nähtävillä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa sen aukioloaikoina, Espoon keskus, Virastopiha 2 C,1. krs. (puh. 09 816 25000). 

Eri kaavavaiheissa aineistoa on myös lähimmässä yhteispalvelu-pisteessä (Espoon yhteispalvelupisteet), ei Espoon keskus.

Hankesivulle; Niittyportti, 212218

  • Miten voin vaikuttaa?

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun jättämällä mielipiteensä ja tavoitteensa kaavoitukselle. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä kaupungin kirjaamoon.

ilmoittakaa samalla kaavan nimi ja aluenumero  (esim. Otakaari, 220505) sekä yhteystietonne.  

Tavoitteena on kaavatyön alkuvaiheessa kerätä lähtötietoja alueelta ja kartoittaa osallisten näkökulmia luonnosmaiseen suunnitelmaan. Tehtyjen ratkaisujen perustelut on esitetty myöhemmin kaavaehdotusaineistossa.

Kirjaamon postiosoite

Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Käyntiosoite

Espoon keskus, Siltakatu 11 kauppakeskus Entresse 3. krs

Sähköposti

kirjaamo@espoo.fi .

Tutustu myös kaavaprosessiin sivulta Asemakaavoituksen kulku.

  • Kuulutus lehdessä (ote)

ASEMAKAAVOJA NÄHTÄVILLÄ

Seuraavien alueiden kaavoja ja kaavanmuutoksia koskevat suunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa sen aukioloaikana, Espoon keskus, Virastopiha 2 C, 1. krs, puh. 09 8162 5000. Suunnitelmiin voi tutustua kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi/kaavoitus ja myös lähimmässä yhteispalvelupisteessä (ei Espoon keskus).

Kaavan nimellä varustetut mielipiteet ja muistutukset on toimitettava kaavan viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä osoitteella: Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite: Espoon keskus, Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse, 3. krs.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMIA (OAS)

NIITTYPORTTI, asemakaavan muutos, Niittykumpu, alue 212218, Niittyportti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.9.–3.10.2017.

HAUKILAHTI, asemakaavan muutos, Haukilahti, alue 230966, Särkitie 6. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.9.–18.9.2017.

ASEMAKAAVAEHDOTUS

LILLHEMT, asemakaavan muutos, Henttaa, alue 331002, Tuurinmäki 8. Kaavaehdotus on nähtävillä 4.9.–3.10.2017.

Espoo 30.8.2017                Kaupunginhallitus ja kaupunkisuunnittelukeskus