Lillhemtin kaavamuutosehdotus nähtävillä

4.9.2017 klo 8.00

Lillhemtin kaavaehdotus on nähtävillä 4.9.–3.10.2017. Nyt on aika vaikuttaa! Aineisto löytyy linkin alta.

Virallinen kaava-aineisto on nähtävillä teknisen ja ympäristötoimen asiakas.palvelussa sen aukioloaikoina, Espoon keskus, Virastopiha 2 C,1. krs. (puh. 09 816 25000). 

Eri kaavavaiheissa aineistoa on myös lähimmässä yhteispalvelu-pisteessä (ei Espoon keskus).

Hankesivulle:  Lillhemt, 331002

  • Miten voin vaikuttaa?


Kuntalaisilla ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 14/30 päivän ajan, jolloin muistutus on mahdollisuus jättää . Muistutuksen voi jättää viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä (osoitettuna Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle) kaupungin kirjaamoon..

ilmoittakaa samalla kaavan nimi ja aluenumero  (esim. Otakaari, 220505) sekä yhteystietonne.  

Muistutusten tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto ensimmäiselle allekirjoittaneelle.

Kirjaamon postiosoite

Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Käyntiosoite

Espoon keskus, Siltakatu 11 kauppakeskus Entresse 3. krs

Sähköposti

kirjaamo@espoo.fi .

Tutustu myös kaavaprosessiin sivulta Asemakaavoituksen kulku.

  • Kuulutus lehdessä (ote)

ASEMAKAAVOJA NÄHTÄVILLÄ

Seuraavien alueiden kaavoja ja kaavanmuutoksia koskevat suunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa sen aukioloaikana, Espoon keskus, Virastopiha 2 C, 1. krs, puh. 09 8162 5000. Suunnitelmiin voi tutustua kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi/kaavoitus ja myös lähimmässä yhteispalvelupisteessä (ei Espoon keskus).

Kaavan nimellä varustetut mielipiteet ja muistutukset on toimitettava kaavan viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä osoitteella: Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite: Espoon keskus, Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse, 3. krs.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMIA (OAS)

NIITTYPORTTI, asemakaavan muutos, Niittykumpu, alue 212218, Niittyportti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.9.–3.10.2017.

HAUKILAHTI, asemakaavan muutos, Haukilahti, alue 230966, Särkitie 6. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.9.–18.9.2017.

ASEMAKAAVAEHDOTUS

LILLHEMT, asemakaavan muutos, Henttaa, alue 331002, Tuurinmäki 8. Kaavaehdotus on nähtävillä 4.9.–3.10.2017.

Espoo 30.8.2017                  Kaupunginhallitus ja kaupunkisuunnittelukeskus