Tapiolan urheilupuisto uudistuu!


Espoon Tapiolan urheilupuisto eli puhekielessä tuttavallisemmin Tupi tai Tuppi on monipuolinen liikuntakeskittymä, jossa on useita liikunta- ja monitoimihalleja sekä ulkoliikunta-, jalkapallo- ja yleisurheilukenttiä. Urheilupuiston laajamittaista käyttöä kuitenkin hankaloittavat mm. sekavat liikennejärjestelyt sekä se, ettei nykytilassa alue ole yhtenäinen. Urheilupuistoa käyttää suuri määrä ihmisiä ja Länsimetron avautumisen myötä kävijämäärän oletetaan vielä kasvavan.

Tapiolan urheilupuistoon laaditaan osayleiskaava


Espoon kaupunki suunnittelee Tapiolan urheilupuiston uudistamista. Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 13.3.2017, että Tapiolan urheilupuiston alueelle käynnistetään osayleiskaavan laadinta. Osayleiskaavatyön yhteydessä laaditaan myös alueen liikennesuunnitelma. Tapiolan urheilupuistosta halutaan vetovoimainen, kansainvälisen tason liikunta-, urheilu- ja vapaa-ajan toimintakeskus, joka on luonteva osa Tapiolan viihtyisää ja korkeatasoista puutarhakaupunkia. Tulevaisuudessa alueella on monipuolisten urheilutoimintojen lisäksi myös asuntoja ja palveluita, jotka tekevät urheilupuistosta kaikille avoimen puistomaiseen liikuntaan ja hyvinvointiin painottuvan ympäristön.

Osayleiskaavaprosessin aloittamisen lisäksi on käynnistetty tarveselvityksen laatiminen monipuolisen monitoimihallin toteuttamiseksi. Monitoimihallin ohella urheilupuistoon on suunnitteilla myös jalkapallostadion, jossa on n. 6000 katsojapaikkaa. Haku stadionin toteuttajaksi selviää syksyn 2017 aikana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy lopullisen osayleiskaavasuunnitelman, jonka pohjalta laaditaan yksittäisiä asemakaavoja. Urheilupuiston kokonaissuunnitelma toteutetaan joustavasti vaiheittain.

Urheilupuiston käyttäjät ja muut sidosryhmät mukaan visiotyöhön


Kaupunki tekee konsulttiyhtiö Siton avustuksella visiotyön Tapiolan urheilupuiston uudistamisesta osayleiskaavan tueksi. Visiotyön tarkoituksena on luoda Tapiolan urheilupuistosta viihtyisä, helppokulkuinen ja monipuolinen liikuntakeskus kaikille espoolaisille.

Visiotyötä varten järjestettiin lokakuussa 2017 visiotyöpaja, jossa haettiin alueen käyttäjiltä ja asukkailta, päättäjiltä ym. sidosryhmältä ideoita ja ajatuksia osayleiskaavan ja kaavarungon tueksi. Lisäksi alueen käyttäjillä ja lähiseudun asukkailla oli myös mahdollisuus vaikuttaa vision suunnitteluun karttakyselyn kautta. Karttakysely oli avoinna 5.–30.10.2017 välisenä aikana, ja siinä kartoitettiin kaikkien alueella liikkuvien tai muuten alueesta kiinnostuneiden kokemuksia, ideoita ja toiveita visiotyötä varten. Toinen työpaja järjestettiin 18.päivä tammikuuta. Tässä työpajassa jatkojalostettiin ensimmäisen työpajan sekä karttakyselyn kautta tulleita ideoita ja ajatuksia.

Visiotyön ja kaavasuunnittelun etenemisestä tiedotetaan kuntalaisille Espoon kaupungin verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

Espoon urheilupuistot

Lisätiedot:

Antti Mäkinen, projektinjohtaja, puh. 050 593 1339, antti.o.makinen@espoo.fi

Meiri Siivola, suunnittelupäällikkö, puh. 046 877 2587, meiri.siivola@espoo.fi

Jarmo Ikävalko, liikuntapalvelupäällikkö, puh. 050 553 5649, jarmo.ikavalko@espoo.fi