Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavoja

19.9.2017 klo 15.16

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 13.9.2017 Jänismäen ja Marinkallion kaavaehdotukset.

Lisätietoa

Jänismäki, 150805

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että toteutumaton liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) muutetaan asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Samalla nykyinen kiinteistöllä oleva rakennus halutaan säilyttää asuin- ja ateljeekäytössä.

Marinkallio, 412601

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa asuntokorttelin (AK) toteutettavuutta Marinkallio asemakaavan (alue 412600) korttelin 34068 itäosassa siten, että sallitaan 3-tasoisen, osin maan alle sijoittuvan pysäköintilaitoksen rakentaminen.