Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 9.5.2017

10.5.2017 klo 9.58

Ennakkotieto, päätöspöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavan viikon perjantaina

Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.5.2017

 

Matinsyrjä (Mattliden), asemakaava, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, 311900,
23. kaupunginosa Matinkylä, pöydälle 26.4.2017
Päätös: Hyväksyttiin muutoksin

Keran asemakaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet, alue 130140, 54. kaupunginosa, Kilo, pöydälle 26.4.2017
Päätös: Hyväksyttiin muutoksin

Liikenteen tavoiteverkkojen päivitys, pöydälle 26.4.2017
Päätös: Hyväksyttiin muutoksin

Bergö, osayleiskaavaehdotuksen ja osayleiskaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 19 §), alue 450300, 32. kaupunginosa Suvisaaristo (Kh-asia), palautettu 16.3.2017
Päätös: Hyväksyttiin muutoksin

Seilikaarenkulma, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville
(MRA 27 §), alue 240119, 26. kaupunginosa Mankkaa
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Viherlaakso, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville
(MRA 27 §), alue 150335, 61. kaupunginosa Viherlaakso
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Laajalahti pohjoinen, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 120324,
17. kaupunginosa Laajalahti 
Päätös: Pöydälle

Söderskoginaukea, vaihtoehtotarkastelut, alue 432300, 40. kaupunginosa,
Espoon keskus, 41. kaupunginosa, Kaupunginkallio ja 46. kaupunginosa Latokaski
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Espoon kaupunkitekniikan keskukselle myönnetystä maa-ainesluvasta tehdystä valituksesta
Päätös: Ehdotuksen mukaan

Päätöksiä ja kirjelmiä
Päätös: Merkittiin tiedoksi

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaavoitushankkeet

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelemät kaavahankkeet löytyvät Asemakaavoituskohteet-sivuilta. Voit etsiä vireillä olevia asemakaavoja kaavan nimen tai alueen numeron avulla ja aluekohtaisesti Asemakaavoituskohteet sivuilta.
Yleiskaavoituksen kaavoituskohteet ovat Vireillä olevat osayleiskaavat-sivuilla.