Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.5.2017

15.5.2017 klo 15.02

Kaupunginhallitus päätti lisäsopimuksesta Tapiolan keskuksen päätoteutussopimukseen. Lisäsopimuksella Tapiolan keskuksessa käynnissä olevan ns. LähiTapiola-hankkeen sopimusaluetta ja sopimuskokonaisuutta laajennetaan niin, että Tapiolan keskuksen liikenteellinen ja kaupallinen ydin saadaan valmiiksi. Lisäsopimuksella LähiTapiolan Merituulentiellä omistamaa tonttia laajennetaan länteen päin. LähiTapiola rakentaa tontille Ainoa-kokonaisuuteen liittyviä liiketiloja sekä asuntoja. LähiTapiola rakentaa kahdelle Merituulentien eteläpuolella omistamalleen tontille pääosin asuntoja. LähiTapiola toteuttaa kaupungille Merituulentien eteläpuolelle Merituulentien tasoon bussiterminaalin odotustiloja sekä kulkuyhteyksiä. Länsimetro toteuttaa metroasemalta liukuportaat odotustilaan. Lisäksi hankkeessa rakennetaan julkisia kulkureittejä (Helmakuja, Sammonsilta ja Itätuulenkuja) sekä Merituulentien päälle tuleva Merituulentori ja sen alapuolelle suunniteltu polkupyöräparkkitila. Merituulentie, tien pohjoissivulle tuleva bussiterminaali ja eteläsivulle tuleva odotustila sekä pohjoiseteläsuuntaiset kulkureitit valmistuvat vuoden 2019 alussa. Samassa yhteydessä saadaan käyttöön liukuportaat metroasemalta Merituulentien eteläpuolen odotustilaan. LähiTapiola-hanke on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2022.

Kaupunginhallitus päätti myös esittää valtuustolle Tapiolan keskuksen asemakaavamuutoksen hyväksymistä.

Valtuustoaloitteen vastaukseen asuinalueiden välisen segregaation torjumisesta päätettiin esittelijän tekemä lisäys, jonka mukaan kaupunginhallitus pitää tärkeänä asuinalueiden välisen segregaation vähentämistä ja osana Espoo- tarinan päivitystä valmistellaan toimenpiteet asuinalueiden välisen segregaation vähentämiseksi Espoossa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon kaupungin ja Liikenneviraston välisen aiesopimuksen Turunväylän  Kehä II - Tuomarila välin lisäkaistojen ja meluntorjunnan rakentamisesta. Espoon liikenneväylien ruuhkaisimpia osuuksia ovat Turunväylä sekä Kehä II:n Turunväylälle johtava osuus. Ruuhkien helpottamiseksi on Espoon kaupungin ja Uudenmaan ELY -keskuksen yhteistyönä laadittu tie- ja rakennussuunnitelmat lisäkaistojen rakentamisesta Turunväylälle Kehä II:n ja Tuomarilan liittymän välille sekä osuuden melusuojauksesta. Suunnitelmaan kuuluu myös pieniä liikenteen sujuvuutta parantavia järjestelyjä Kehä II:n rampeilla sekä uusi kevyen liikenteen silta Kuurinmäen kohdalle. Liikennevirasto on 19.5.2014 hyväksynyt tiesuunnitelman ja se on lainvoimainen. Liikenteen sujuvuuden parantamiseksi on myös laadittu suunnitelma vaihtuvista nopeusrajoituksista Kehä III:n sisäpuoliselle osuudelle Turunväylää. Suunnitelma pitää sisällään vaihtuvia tieopasteita, joita edellytetään mm. Kehä I:n Keilaniemen ja Hagalundin tunneleiden poikkeustilanteiden ohjaamista varten.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 15.5.2017