Suunnitteluvarauksen hakumenettely Kivenlahden metrokeskuksen kehittämiseksi

Espoon kaupunki käynnisti syksyllä 2015  suunnitteluvarauksen hakumenettelyn Kivenlahden metrokeskuksen kehittämiseksi . Hakumenettelyllä etsittiin ehdotuksia, joiden pohjalta voitiin esittää suunnitteluvarausta yhdelle tai useammalle toteuttajaryhmittymälle. Suunnittelualue on Länsiväylän ja Kivenlahdentien välissä.

Metroliikenteen Kivenlahteen tuovan Länsimetron jatkeen suunnittelu ja rakentaminen on käynnistynyt.  Nykyarvion mukaan metroliikenteen piiriin tulee vuoteen 2021 mennessä Lounais-Espoossa jatkon osalla viisi uutta metroasemaa, Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti.  Näiden uusien asemaseutujen saavutettavuusalueelle mahdollistetaan asuntotuotantoa noin 50-70 tuhannelle uudelle asukkaalle.  Metron kehitysvyöhykkeen talonrakentaminen toteutuu pääosin aikavälillä 2016-2040.

Espoon osalta merkittävimmiksi liikenteen solmukohdiksi muodostuu Kivenlahti ja Espoonlahti linja-auto­asemineen ja liityntäpysäköinteineen.

Espoon kaupungin tavoitteena on sijoittaa sekä julkisia että yksityisiä palveluita julkisen liikenteen solmukohtiin. Tavoiteltu väestönkasvu tekee Suur-Espoonlahden alueesta Espoon väestömäärältään suurimman suuralueen lähivuosi­kymmeninä.

Metrosuunnittelun ja -toteutuksen nopean aikataulun vuoksi sekä monipuolisten, mutta kuitenkin toteutusrealististen vaihtoehtojen saamiseksi alueen asemakaavasuunnittelun pohjaksi käynnistetään tässä kuvattu suunnitteluvarauksen hakumenettely.

Kivenlahden metrokeskus, 412500

Kivenlahden metrokeskuksen alueen suunnitteluvaraus SRV Yhtiöille ja VVO-Yhtymälle