Asemakaava - uutiset

1
2
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 21.1.2015

Karhusuon koulun asemakaavaehdotus hyväksyttiin nähtäville, Kirkkojärvenpuiston asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotus jätettiin pöydälle.

22.1.2015
Tehtävä Leppävaarassa: kaupunkisuunnittelun vuorovaikusta virtuaalikaupungissa

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on julkaissut kaupunkimallin Espoon Leppävaarasta, joka auttaa hahmottamaan alueen kaavoitus- ja rakennushankkeita sekä niiden alustavia ideoita.

21.1.2015
Karhusuon koulu kasvaa koulukeskukseksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Karhuniitynmäen asemakaavaehdotusta 21.1.2015.

20.1.2015
Espoon Finnoon energiasuunnittelussa tähdätään korkealle

Espoon Finnoossa tavoitteena on hiilineutraali, metron ja muiden joukkoliikennevälineiden käyttöön perustuva ekologinen elämäntapa. Ensimmäisenä valmistuu Djupsundsbäckenin asuntoalueen asemakaava, jota varten on tehty alue-energiamallinnus.

19.12.2014
Nuoret pääsivät keskiöön asumisen suunnittelussa

Joukko espoolaisia nuoria osallistui asumisen ja asuinalueiden suunnitteluun työpajoissa, joissa ideoitiin asuinrakentamista nuorten unelmien ja tarpeiden pohjalta. Nuoret toivovat edullisia ja muunneltavia asuntoja, yhteisöllisyyttä, popup-tiloja, työllistymismahdollisuuksia, hyviä liikenneyhteyksiä ja palveluja lähelle kotia.

5.12.2014
Parasta kaupunkia Espooseen, vastaa kyselyihin

Nyt saa esittää toiveita! Listaa unelmasi Espoosta. Millaisessa kaupungissa on toiveidesi koti? Entä millainen on unelmien virkistysalue? Yritykset ovat tervetulleita osallistumaan karttapohjaisiin verkkokyselyihin!

1.12.2014
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 26.11.2014

Kivenlahden metrovyöhykkeen osayleiskaava ehdotus jätettiin pöydälle,Espoonlahden keskuksen kauppakeskus Lippulaivan ehdotus palauttettiin valmisteluun. Lautakunta käsitteli myös Keilaniemen Fortumin tornin asuinkäyttöön muuttamisen mahdollistavaa asemakaavan ehdotusta

27.11.2014
Espoo uudistaa pysäköinnin periaatteita

Pysäköinnin järjestäminen on osa kestävää yhdyskuntasuunnittelua ja liikennejärjestelmää. Pysäköintipaikkojen oikealla määrällä ja käytön tehostamisella saadaan pysäköinnin järjestämisen kustannuksia pienemmiksi.

24.11.2014
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 12.11.2014

Kerassa luodaan edellytykset hiilineutraalille asumiselle ja työskentelylle,Espoonlahden keskuksen kauppakeskus Lippulaivan ehdotus jätettiin pöydälle.

13.11.2014
Espoonlahden keskustaan paljon uuttaa kauppa- ja kulttuuritilaa

Espoonlahden keskukseen suunnitteilla olevalla asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kauppakeskus Lippulaivan laajentuminen, Espoonlahden metroaseman ja liityntälinja-autoterminaalin sekä Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuritilojen sijoittuminen samaan kokonaisuuteen. Alueen pysäköinti järjestetään maanalaisena.

6.11.2014
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 15.10.2014

Espoon virastokeskus rakentuu kaavaehdotuksen mukaisesti. Lautakunta palautti Keilaniemen ehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi.

16.10.2014
Valtuusto päätti länsimetron jatkeesta Kivenlahteen

Espoon valtuusto päätti äänin 64 – 10 antaa kaupungin omavelkaisen takauksen lainoille, joilla rahoitetaan Espoon maksuosuus länsimetron rakentamiseen välillä Matinkylä – Kivenlahti. Rakentaminen aloitetaan Finnoon aseman ja Sammalvuoren varikon työtunnelien louhinnoilla loka-marraskuun vaihteessa 2014.

29.9.2014
Asuntoja Fortumin torniin ja sen viereen

Keilaniemeen suunnitteilla oleva kaavamuutos mahdollistaa asumista 600 uudelle asukkaalle. Fortumin 84-metrinen peruskorjaustarpeessa oleva toimistotorni muutetaan asuin- ja palvelukäyttöön. Viereiselle tyhjälle tontille rakennetaan kaksi asuinkerrostaloa, joista tulee lähes yhtä korkeita kuin Fortumin torni.

25.9.2014
Virastokeskuksen ja kaupungintalon ympäristö uudistuvat voimakkaasti

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Virastokeskuksen asemakaavan muutosehdotusta 2.10. Kaavamuutoksen tavoitteena on elävöittää radan pohjoispuolta ja hakea positiivista muutosta virastokeskuksen nykyiseen kaupunkikuvaan.

24.9.2014
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 4.9.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vermontien kaavaehdotuksen kaupunginhallitukselle. Tuuliniitty jäi pöydälle. Muut asiat hyväksyttiin listan mukaan.

5.9.2014
Puurakentaminen Tuuliniityssä jatkuu

Puurakentaminen Tapiolan Tuuliniityssä jatkuu. Alueelle on tulossa uutta rakennusoikeutta runsaat 20 000 kerrosneliömetriä. Alueesta muodostetaan edustava puurakentamisen kokonaisuus, joka jatkaa Tuuliniityn eteläosaan aiemmin toteutettua puurakentamista.

1.9.2014
Vermoon on tulossa 5 000 asukaan luonnonläheinen kerrostaloalue

Vermon alueelle Leppävaaraan on tulossa kerrostaloasumista 5 100 asukkaalle. Suunnitteilla oleva asemakaava mahdollistaa tiiviin asuinkerrostaloalueen, koulun, päiväkodin, kaupan palvelujen, ratsastuskeskuksen ja puistojen sekä Vermontien rakentaminen keskeiselle alueelle hyvien liikenneyhteyksien viereen.

1.9.2014
Keran osayleiskaavan luonnosvaihtoehdot nähtävillä

Kolme osayleiskaavaluonnosvaihtoehtoa on nähtävillä 30.6.-13.7.2014 sekä 28.7.-31.8.2014. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään 14.08.2014 klo 17.30-19.30 Espoon valtuustotalolla.

11.8.2014
Bondaksen silta valettiin

Bondaksen silta sai tänään betonikannen. Finnevikinsilta valetaan syyskuussa. Valmistuessaan se tulee olemaan Espoon pisin silta, yhteensä 364,6 metriä.

17.6.2014
Laaja selvitys liito-oravien ja maankäytön yhteensovittamisesta Espoossa julkaistu

Selvitys liito-oravien ja maankäytön yhteensovittamisesta on Suomessa uraauurtava. Vastaavia kokonaisvaltaisia tarkasteluja ei aiemmin ole tehty, joten tärkeä osa työtä on ollut keinojen ja soveltuvien suunnittelumenetelmien määrittäminen.

12.6.2014

1
2
Seuraava Viimeinen