Asemakaava - uutiset


Julkaistu
Mistä löytyvät lepakoiden päiväpiilot, entä missä sudenkorennot viihtyvät?

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on tekemässä keväällä ja tulevana kesänä luontoselvitystä Söderskogin, Kolmperän, Korsbackan, Träskändan, Puustellinmäen ja Otaniemen alueilla.

17.4.2014
Pysäköinti puhuttaa ja pyöräilystä saa lisäpuhtia, entä miten tullaan energiaviisaaksi?

Vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa luodaan katse ajankohtaisiin kaavoihin ja tulevaan. Lue myös, mikä Otaniemessä väreilee.

10.4.2014
Eläimellistä monimuotoisuutta ja nokikanojen turnajaisia

Espoon kaupunki tekee Finnovikenin lintukosteikolle hoito- ja käyttösuunnitelman, jonka tavoitteena on turvata alueen luontoarvot ja luoda edellytykset niiden säilymiselle keskellä muuten kaupunkimaista ympäristöä.

28.3.2014
Millainen on Helsingin seudun metropolialue vuonna 2050?

Minne asunnot, palvelut ja työpaikat pitäisi tulevaisuudessa rakentaa? Missä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä tulee erityisesti parantaa? Missä tarvitaan henkilöautoa? Miten varmistetaan arjen sujuvuus?

18.3.2014
Millainen on hyvä espoolainen asuinympäristö? -kyselyn alustavat tulokset on julkaistu

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus kyseli syyskuussa 2013 karttapohjaisella Harava-kyselyjärjestelmällä espoolaisten mielipiteitä siitä, millainen on hyvä espoolainen asuinympäristö. Tavoitteena oli kartoittaa espoolaisten asumista, oman asuinympäristön kokemista ja asumispreferenssejä. Asukaskyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään asema- ja yleiskaavatyössä.

6.3.2014
Havainnollisempia kaavoja, kiitos!

Espoolaiset saavat jatkossa nähtäville entistä havainnollisempia kaavoja. Uudistuksen tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia kertoa mielipiteensä jo suunnittelun alkuvaiheessa.

7.2.2014
Vaikuta nyt -otsikon alta näet muun muassa nähtävillä olevat kaavat

Tällä hetkellä kahdeksan kaupungin suunnitteluun ja kaavoitukseen liittyvää kohdetta ovat siinä vaiheessa, että asukkailla on mahdollisuus pyrkiä vaikuttaa päätöksentekoon.
Nämä on koottu Vaikuta nyt -otsikon alle Espoo.fi -etusivun vasempaan laitaan.

17.10.2013
Espoon ajantasa-asemakaava nyt verkossa

Espoon ajantasa-asemakaava (asemakaavayhdistelmä) on katseltavissa internetin kautta. Osoite on kartat.espoo.fi. Katsottavaksi kartaksi valitaan Ajantasa-asemakaava.

21.8.2012