Asemakaava - uutiset

1
2
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 26.11.2014

Kivenlahden metrovyöhykkeen osayleiskaava ehdotus jätettiin pöydälle,Espoonlahden keskuksen kauppakeskus Lippulaivan ehdotus palauttettiin valmisteluun. Lautakunta käsitteli myös Keilaniemen Fortumin tornin asuinkäyttöön muuttamisen mahdollistavaa asemakaavan ehdotusta

27.11.2014
Espoo uudistaa pysäköinnin periaatteita

Pysäköinnin järjestäminen on osa kestävää yhdyskuntasuunnittelua ja liikennejärjestelmää. Pysäköintipaikkojen oikealla määrällä ja käytön tehostamisella saadaan pysäköinnin järjestämisen kustannuksia pienemmiksi.

24.11.2014
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 12.11.2014

Kerassa luodaan edellytykset hiilineutraalille asumiselle ja työskentelylle,Espoonlahden keskuksen kauppakeskus Lippulaivan ehdotus jätettiin pöydälle.

13.11.2014
Espoonlahden keskustaan paljon uuttaa kauppa- ja kulttuuritilaa

Espoonlahden keskukseen suunnitteilla olevalla asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kauppakeskus Lippulaivan laajentuminen, Espoonlahden metroaseman ja liityntälinja-autoterminaalin sekä Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuritilojen sijoittuminen samaan kokonaisuuteen. Alueen pysäköinti järjestetään maanalaisena.

6.11.2014
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 15.10.2014

Espoon virastokeskus rakentuu kaavaehdotuksen mukaisesti. Lautakunta palautti Keilaniemen ehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi.

16.10.2014
Valtuusto päätti länsimetron jatkeesta Kivenlahteen

Espoon valtuusto päätti äänin 64 – 10 antaa kaupungin omavelkaisen takauksen lainoille, joilla rahoitetaan Espoon maksuosuus länsimetron rakentamiseen välillä Matinkylä – Kivenlahti. Rakentaminen aloitetaan Finnoon aseman ja Sammalvuoren varikon työtunnelien louhinnoilla loka-marraskuun vaihteessa 2014.

29.9.2014
Asuntoja Fortumin torniin ja sen viereen

Keilaniemeen suunnitteilla oleva kaavamuutos mahdollistaa asumista 600 uudelle asukkaalle. Fortumin 84-metrinen peruskorjaustarpeessa oleva toimistotorni muutetaan asuin- ja palvelukäyttöön. Viereiselle tyhjälle tontille rakennetaan kaksi asuinkerrostaloa, joista tulee lähes yhtä korkeita kuin Fortumin torni.

25.9.2014
Virastokeskuksen ja kaupungintalon ympäristö uudistuvat voimakkaasti

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Virastokeskuksen asemakaavan muutosehdotusta 2.10. Kaavamuutoksen tavoitteena on elävöittää radan pohjoispuolta ja hakea positiivista muutosta virastokeskuksen nykyiseen kaupunkikuvaan.

24.9.2014
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä 4.9.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vermontien kaavaehdotuksen kaupunginhallitukselle. Tuuliniitty jäi pöydälle. Muut asiat hyväksyttiin listan mukaan.

5.9.2014
Puurakentaminen Tuuliniityssä jatkuu

Puurakentaminen Tapiolan Tuuliniityssä jatkuu. Alueelle on tulossa uutta rakennusoikeutta runsaat 20 000 kerrosneliömetriä. Alueesta muodostetaan edustava puurakentamisen kokonaisuus, joka jatkaa Tuuliniityn eteläosaan aiemmin toteutettua puurakentamista.

1.9.2014
Vermoon on tulossa 5 000 asukaan luonnonläheinen kerrostaloalue

Vermon alueelle Leppävaaraan on tulossa kerrostaloasumista 5 100 asukkaalle. Suunnitteilla oleva asemakaava mahdollistaa tiiviin asuinkerrostaloalueen, koulun, päiväkodin, kaupan palvelujen, ratsastuskeskuksen ja puistojen sekä Vermontien rakentaminen keskeiselle alueelle hyvien liikenneyhteyksien viereen.

1.9.2014
Keran osayleiskaavan luonnosvaihtoehdot nähtävillä

Kolme osayleiskaavaluonnosvaihtoehtoa on nähtävillä 30.6.-13.7.2014 sekä 28.7.-31.8.2014. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään 14.08.2014 klo 17.30-19.30 Espoon valtuustotalolla.

11.8.2014
Bondaksen silta valettiin

Bondaksen silta sai tänään betonikannen. Finnevikinsilta valetaan syyskuussa. Valmistuessaan se tulee olemaan Espoon pisin silta, yhteensä 364,6 metriä.

17.6.2014
Laaja selvitys liito-oravien ja maankäytön yhteensovittamisesta Espoossa julkaistu

Selvitys liito-oravien ja maankäytön yhteensovittamisesta on Suomessa uraauurtava. Vastaavia kokonaisvaltaisia tarkasteluja ei aiemmin ole tehty, joten tärkeä osa työtä on ollut keinojen ja soveltuvien suunnittelumenetelmien määrittäminen.

12.6.2014
Mistä löytyvät lepakoiden päiväpiilot, entä missä sudenkorennot viihtyvät?

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on tekemässä keväällä ja tulevana kesänä luontoselvitystä Söderskogin, Kolmperän, Korsbackan, Träskändan, Puustellinmäen ja Otaniemen alueilla.

17.4.2014
Pysäköinti puhuttaa ja pyöräilystä saa lisäpuhtia, entä miten tullaan energiaviisaaksi?

Vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa luodaan katse ajankohtaisiin kaavoihin ja tulevaan. Lue myös, mikä Otaniemessä väreilee.

10.4.2014
Finnoon lintukosteikko saa hoito- ja käyttösuunnitelman

Espoon kaupunki tekee Finnovikenin lintukosteikolle hoito- ja käyttösuunnitelman, jonka tavoitteena on turvata alueen luontoarvot ja luoda edellytykset niiden säilymiselle keskellä muuten kaupunkimaista ympäristöä.

28.3.2014
Millainen on Helsingin seudun metropolialue vuonna 2050?

Minne asunnot, palvelut ja työpaikat pitäisi tulevaisuudessa rakentaa? Missä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä tulee erityisesti parantaa? Missä tarvitaan henkilöautoa? Miten varmistetaan arjen sujuvuus?

18.3.2014
Millainen on hyvä espoolainen asuinympäristö? -kyselyn alustavat tulokset on julkaistu

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus kyseli syyskuussa 2013 karttapohjaisella Harava-kyselyjärjestelmällä espoolaisten mielipiteitä siitä, millainen on hyvä espoolainen asuinympäristö. Tavoitteena oli kartoittaa espoolaisten asumista, oman asuinympäristön kokemista ja asumispreferenssejä. Asukaskyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään asema- ja yleiskaavatyössä.

6.3.2014
Havainnollisempia kaavoja, kiitos!

Espoolaiset saavat jatkossa nähtäville entistä havainnollisempia kaavoja. Uudistuksen tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia kertoa mielipiteensä jo suunnittelun alkuvaiheessa.

7.2.2014

1
2
Seuraava Viimeinen