Kirkkojärvenpuiston kaavaehdotus

Kaupunkisuunnittelukeskus laati suunnitelmien, selvitysten ja erilaisten neuvottelujen jälkeen kaavaehdotuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta. Ehdotusvaiheessa päiväkotitontti on irroitettu erilliseksi kaavaksi: Kirkkojärvi II, 611901.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.