Espoon keskuksen kehityskuva

Kaupunginhallituksen 2003 hyväksymää Espoon keskuksen kehittämisohjelmaa on päivitetty laatimalla Espoon keskuksen visio 2030. Visio toimii alueen kehittämisen ohjeellisena kaupunkirakenteellisena ja toiminnallisena tavoitetarkasteluna.