Westendinportti, 231601

Tavoitteena on mahdollistaa asuntorakentaminen ja palveluiden sijoittuminen Westendinportin kortteliin 13080, jolla on tällä hetkellä voimassa hotellirakentamisen mahdollista asemakaava. Kaavan mukainen rakentaminen ei ole toteutunut .

Tavoitteena on korkeatasoinen asuinrakentaminen, joka muodostuu tornirakennuksesta sekä sitä reunustavista matalammista rakennusosista ja rakennuksista. Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimusta.