Turvesuo pohjoisen kaavaehdotus

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii -- osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta -- suunnitelmien, selvitysten ja erilaisten neuvottelujen jälkeen kaavaehdotuksen . Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 13.9.2017 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. 

Kaavaehdotus on nähtävillä 2.10.–16.10.2017.

Miten voin vaikuttaa?

Virallinen kaava-aineisto on nähtävillä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa sen aukioloaikoina,

Eri kaavavaiheissa aineistoa on myös lähimmässä yhteispalvelupisteessä (ei Espoon keskus). Nähtävillä oleva aineisto löytyy myös näiltä sivuilta verkossa.

Kuntalaisilla ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 14/30 päivän ajan, jolloin muistutus on mahdollisuus jättää. Muistutuksen voi jättää viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä (osoitettuna Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle) kaupungin Kirjaamoon..

ilmoittakaa samalla kaavan nimi ja aluenumero  (esim. Otakaari, 220505) sekä yhteystietonne.  

Muistutusten tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto ensimmäiselle allekirjoittaneelle.

Tutustu myös kaavaprosessiin.

Kuulutukset; Asema- ja yleiskaavat