Otaranta, 220207

Tavoitteena on mahdollistaa asuntorakentamisen lisääminen ja vahvistaa Otarannan virkistys- ja palvelutoimintoja,