Otaranta, 220211

Alue Otaranta, 220207 jaettiin kahteen osaan 220211 ja 220408

Tavoitteena on mahdollistaa asuntorakentamisen lisääminen ja vahvistaa Otarannan virkistys- ja palvelutoimintoja,