Maari III, 221001

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutos toimisto- sekä korkeakoulun ja tutkimuslaitosten rakennusten korttelialueella.