Länsikorkee, 210900

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Länsikorkeen alueen nykytilanteen säilyttäminen sekä alueella olevien kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten suojelu.

Suojelutason määrittämiseksi alueiden rakennuskanta on inventoitu ja arvotettu. Kaavamuutos tehdään seuraten Tapiolan suojelukaavojen periaatteita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen Länsikorkee, 210900 - kaava jaettiin kolmeen osaan. Alueen kaavaehdotusvaihe tehdään siten kolmessa osassa. Kaksi muuta aluetta ovat:

Kaskenkaataja, 213800 ja Jousenpuiston koulu, 210805