Laajalahti pohjoisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavoitusprosessin alussa jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS (aineisto sivun alalaidassa). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville mielipiteiden keräämistä varten. OAS on nähtävillä 18.4.–18.5.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä myös .teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa. Suunnitelmiin voi tutustua myös näillä kaupungin verkkosivulla (sivun alalaidasta) ja lähimmässä yhteispalvelupisteessä.

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun jättämällä mielipiteensä ja tavoitteensa kaavoitukselle. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä kaupungin kirjaamoon.

Tutustu tarkemmin kaavaprosessiin