Kaavaehdotus

Kaupunkisuunnittelukeskus laati kaavaehdotuksen, jonka kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi nähtäville 16.11.2016. Kaavaehdotus oli nähtävillä 5.12.2016–5.1.2017.

Tutustu tarkemmin semakaavoituksen kulkuun