Kaavaehdotus

Nähtävillä oleva kaavaehdotus

Kaupunkisuunnittelukeskus laati kaavaehdotuksen, jonka kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi nähtäville 16.11.2016.

Kaavaehdotus on nähtävillä 5.12.2016–5.1.2017

Missä nähtävillä, miten voi vaikuttaa?

Kaavaehdotus pidetään nähtävänä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa määräajan. Siihen voi tutustua myös näillä kaupungin verkkosivuilla ja lähimmäaaä Espoon yhteispalvelupisteessä (ei Espoon keskus)

Nähtävilläolon aikana osalliset voivat jättää muistutuksen kaavaehdotuksesta kaupunkisuunnittelulautakunnalle kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä.

============

Tutustu tarkemmin semakaavoituksen kulkuun