Kaskenkaataja, 213800

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Kaskenkaatajan alueen nykytilanteen säilyttäminen sekä alueella olevien kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten suojelu.

Suojelutason määrittämiseksi alueiden rakennuskanta on inventoitu ja arvotettu. Kaavamuutos tehdään seuraten Tapiolan suojelukaavojen periaatteita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen Länsikorkee, 210900 - kaava jaettiin kolmeen osaan. Alueen kaavaehdotusvaihe tehdään siten kolmessa osassa.

 Kolmas kaava on: Jousenpuiston koulu, 210805