Koronakulma, 322021

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella Kuitinmäentien pohjoispuolelle, Piispansillan ja Koronakadun välille urbaaneja asuinkortteleita nykyisten kaupallisten ja työpaikkatoimintojen sijaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä olon jälkeen kaavoitustyö jatkuu tämän kaavan ohella Komeetanrinne, 322025  kaavassa.