Asemakaavamuutoksen haku

Asemakaavaa / kaavamuutosta haetaan sitä varten laaditulla hakemuskaavakkeella.

Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai –haltijan aloitteesta, kunnalla on maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Hakemuskaavake sisältää myös sitoumuksen muutoksen laatimisesta aiheutuvien kustannusten maksamisesta.

Hakemuskaavakkeita saa Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelusta

tai

tulostettua verkossa Asemakaavan / asemakaavamuutoksen hakemus (pdf, 129 Kt)

Asemakaavan muutoksesta perittävät maksut (1.1.2016 alkaen, Liite 1) (pdf, 7 Kt)