Asemakaavoitus

 Asemakaava vaaditaan kaupunkimaista rakentamista varten. Kaupunkisuunnittelijat määrittelevät minkälainen kaupunki Espoomme on, asemakaavoittajat korttelin tarkkuudella. Kaavasta ilmenee

  • mitä  (esim. asumista)  kaavaan merkitylle alueelle saa rakentaa ja
  • kuinka paljon.

Kaavassa esitetään myös esimerkiksi viher-, suojelu- ja liikennealueet ja usein kaava sisältää vielä yksityiskohtaisia määräyksiä rakentamistavasta.

Kun alueella on voimassa oleva asemakaava, sen mukaisesti voi hakea rakentamiselle rakennuslupaa rakennusvalvontakeskukselta.

Vuonna 2016 kaavoitustyö Espoossa keskittyy alueiden tiivistämiseen. Merkittäviä asemakaavoituskohteita löytyy ympäri Espoota painottuen raideyhteyksien ympärille (Länsimetro, Kaupunkirata).  Työn alla on lisäksi useita elinkeinokaavoja ympäri Espoota.
 

Tietoa ajankohtaisista suunnitelmista

Asemakaavoituskohteet -sivuilta saa tietoa eri asemakaavoitussuunnitelmien nähtävilläolosta ja vaikutusmahdollisuuksista. Lisäksi sivuilla voi seurata kaavaa koskevaa päätöksentekoa ja tutustua nähtävillä oleviin aineistoihin. Hankkeen viimeisimmät suunnitelmat löytyvät myös aina kaavojen omilta internetsivuilta.

Espoon karttapalvelussa näet yhdellä silmäyksellä vireillä olevat kohteet kartalla. Valmisteilla olevista asemakaavoista tiedotetaan kaavakuulutuksissa Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa sekä vuosittain ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavoitus on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi. Samanaikaisesti laaditaan asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia. Espoota on asemakaavoitettu maapinta-alasta reilu kolmannes.

Tutustu asemakaavoituksen kulkuun!

Luontoselvitykset liittyen asemakaavoitukseen löydät kootusti yhdestä paikasta - varmimmin kunkin kaavoituskohteen sivulta.

.

Täydennysrakentaminen karaisee Karakalliota 20.10.2016
Tulevaisuuden Karakallion kaupunkimaisen keskustan punaisena lankana on puistokatu.
Raide-Jokeri poikii uusia asuntoja Säteriin 18.10.2016
Tulevan Raide-Jokerin reitin lähelle Säterinkallionkulmaan kaavaillaan noin 550 asunnon ja arviolta noin 1300 asukkaan asuinaluetta.

Uutiset

RSS
Julkaistu 29.1.2013 klo 11.20 , päivitetty 21.6.2016 klo 10.42

Aihealue:
  • Asemakaavat, 
  • Kaavat, 
  • Kaavoitus, 
  • Paikkatieto, 
  • Rakentaminen, 
  • Tonttijako, 
  • Tontit (kaavoitus)
Kohderyhmä:
  • Perheet