Kaavoitus

Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueiksi. Suunniteltaessa uutta tai kehitettäessä Espoon eri kaupunginosia, kaavoitettavalta alueelta tehdään selvityksiä.  Näiden pohjalta laaditaan luonnosmainen valmisteluaineisto. Lisätietoja kaavoituksesta antavat alueen suunnittelijat.  Merkittävistä kaavoista ja kaavamuutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

Maankäytön luvat
Lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista, tarvitaan poikkeamispäätös. Maankäytön luvat

Asiakaspalvelu   Osa rakentamisen luvista löytyy sähköisenä. Voit tehdä hakemuksen piirustuksineen ja muine liitteineen rakentamisen ja maankäytön sähköisessä asiointipalvelussa.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen osoite: Kirkkojärventie 6 B, 02070 Espoo. ASIAKASPALVELU sijaitsee osoitteessa Virastopiha 2 C. Ks. tiedot alta.