Espoossa kaavat laatii kaupunkisuunnittelukeskus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueiksi. Asemakaavaa tarvitaan, kun suunnitellaan uutta aluetta tai jo olemassa olevan alueen palveluja tai muutetaan liikennejärjestelyjä. Yleiskaava ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta, joka puolestaan määrää, mihin aluetta voi käyttää ja vaikka millaisen pientalon saa rakentaa.

Suunniteltaessa uutta tai kehitettäessä Espoon eri kaupunginosia, kaavoitettavalta alueelta tehdään selvityksiä (esim. luonto-, melu- tai liikenneselvitykset) Tarvittaessa käydään keskusteluja eri viranomaisten kesken. Näiden pohjalta laaditaan luonnosmainen valmisteluaineisto, joka voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja.

Kuntalaisten mielipiteet ja osallistuminen

Kuntalaiset, joita alueen suunnittelu koskee, voivat kaavan nähtävilläolon aikana esittää mielipiteensä aineistosta. Isompia hankkeita suunnitellaan alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa yhteistyössä erilaisissa asukastyöpajoissa.

Lisätietoja kaavoituksesta antavat alueen suunnittelijat. Katso yhteystiedot asemakaavoituksen ja yleiskaavoituksen sivuilta.Maankäytön luvat

Lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista, tarvitaan poikkeamispäätös.
Maankäytön luvat

Merkittävistä kaavoista ja kaavamuutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

Kestävä kaupunkisuunnittelu on ekologista ja energiatehokasta

Tavoitteena  on että asemakaavoituksen yhteydessä tehdään riittävä energia- ja ilmastovaikutusten arviointi, joka vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin ja päätöksentekoon. Kaavoituksen tulee tarvittaessa mahdollistaa, tukea ja edellyttää energiatehokkaita ratkaisuja.

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu, Virastopiha 2 C, 1. krs.
Nähtävillä olevat asiakirjat
 

Kaitaa - Iivisniemi on tulevaisuudessa vilkas keskus ja metroasema 28.9.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Kaitaa - Iivisniemi osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä nähtäville 5.10.
Vuoritonttu kasvaa Riihitontun kanssa 13.9.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli Vuoritontun asemakaavoituksen tavoitteita ja lähtökohtia keskiviikkona 14.9. Vuoritontun kaava-alue sijaitsee Tontunmäessä. Tällä hetkellä alue on aidattu ja siellä on 1960-80-luvuilla rakennettuja toimitiloja, joiden käyttö on vähentynyt. Alueen loistava sijainti metroaseman läheisyydessä halutaan hyödyntää asumisen kortteleiksi ja uudistaa jo ikääntynyttä rakennuskantaa.

Uutiset

RSS
  • Finnoon pohjoinen osayleiskaava sekä Kiltakallion ja Ämmäsmäen asemakaavojen muutokset etenivät valtuustoon.
  • Työmatkailijat muodostavat suurimman yhtenäisen matkaryhmän. Espoossa työmatkoja kuljetaan jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä ja henkilöautoilla, mutta mitkä ovat niiden prosenttiosuudet? Entä tiesitkö, että kestävien kulkutapojen kasvu on ollut asukasmäärän kasvua suurempi? Se ja paljon muuta kiinnostavaa ja herättävää tietoa liikenteestä on nyt julkaistu.
  • Haukilahden asemakaavamuutoksen kaavaehdotus on nähtävillä kuukauden ajan 19.9.–17.10.2016.
  • Kahden Raide - Jokeriin liittyvän kaavamuutoksen kaavaehdotus on nähtävillä.

    Albergan kartanon asemakaavamuutoksen ja Säterinkallio II:n asemakaavan ja kaavamuutoksen kaavaehdotukset ovat nähtävillä kuukauden ajan 19.9.–17.10.2016.
  • Kilonpuiston, alue 131003, asemakaavamuutoksen kaavaehdotus on nähtävillä kuukauden ajan 19.9.–17.10.2016.

Tapahtumat

RSS
  • Kaavoitustyö jatkuu, Pakankylän kartanon asemakaavaehdotus on nähtävillä 3.10. - 31.10.2016. Tule kuulemaan ja keskustelemaan tulevaisuuden suunnitelmista Kaisankotiin 11.10. klo 17-19. Tervetuloa suunnittelijoiden vastaanotolle!
Julkaistu 31.3.2015 klo 15.27 , päivitetty 21.6.2016 klo 10.28

Aihealue:
  • Kaavoitus