Espoossa kaavat laatii kaupunkisuunnittelukeskus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueiksi. Asemakaavaa tarvitaan, kun suunnitellaan uutta aluetta tai jo olemassa olevan alueen palveluja tai muutetaan liikennejärjestelyjä. Yleiskaava ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta, joka puolestaan määrää, mihin aluetta voi käyttää ja vaikka millaisen pientalon saa rakentaa.

Suunniteltaessa uutta tai kehitettäessä Espoon eri kaupunginosia, kaavoitettavalta alueelta tehdään selvityksiä (esim. luonto-, melu- tai liikenneselvitykset) Tarvittaessa käydään keskusteluja eri viranomaisten kesken. Näiden pohjalta laaditaan luonnosmainen valmisteluaineisto, joka voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja.

Kuntalaisten mielipiteet ja osallistuminen

Kuntalaiset, joita alueen suunnittelu koskee, voivat kaavan nähtävilläolon aikana esittää mielipiteensä aineistosta. Isompia hankkeita suunnitellaan alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa yhteistyössä erilaisissa asukastyöpajoissa.

Lisätietoja kaavoituksesta antavat alueen suunnittelijat. Katso yhteystiedot asemakaavoituksen ja yleiskaavoituksen sivuilta.Maankäytön luvat

Lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista, tarvitaan poikkeamispäätös.
Maankäytön luvat

Merkittävistä kaavoista ja kaavamuutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

Kestävä kaupunkisuunnittelu on ekologista ja energiatehokasta

Tavoitteena  on että asemakaavoituksen yhteydessä tehdään riittävä energia- ja ilmastovaikutusten arviointi, joka vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin ja päätöksentekoon. Kaavoituksen tulee tarvittaessa mahdollistaa, tukea ja edellyttää energiatehokkaita ratkaisuja.

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu, Virastopiha 2 C, 1. krs.
Nähtävillä olevat asiakirjat
 

Kalikselta Sököön vai ihan vaan Soukkaan? Kerro, mitä slanginimiä käytät! 19.8.2016
Tule vastaamaan kyselyyn Espoon epävirallisista paikannimistä! Kyselyyn voivat vastata kaikki suomen kieltä osaavat, joilla on joskus arjessaan tarve puhua espoolaisista paikoista. Kyselyyn vastaaminen vie korkeintaan 15 minuuttia.
Espoon ja Kauniaisten kaupunginjohtajat Mäkelä ja Masar kisaavat fillari-tapahtumassa 17.8.2016
Voittaako Kauniainen Espoon menopelikisassa? Vai kurvaako Hollannin varasuurlähettiläs ensimmäisenä maaliin? Tämä selviää perjantaina 26.8. klo 15, kun leikkimielinen kilpailu eri menopelien välillä alkaa Kauniaisista ja päättyy Espoon Kulttuurikeskuksen edustalle Tapiolaan, jossa järjestetään koko perheen maksuton Pyörät pyörimään -fillaritapahtuma klo 19 asti.

Uutiset

RSS
 • Valtuusto hyväksyi 22.8.2016 Veräjäpellon asemakaavamuutosehdotuksen.

  Veräjäpellon kaava mahdollistaa uuden suomen- ja ruotsinkielisten yhteisen koulukeskuksen rakentamisen Veräjäpeltoon Leppävaaraan.
 • Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui syyskauden 2016 ensimmäiseen kokoukseen.


 • Syksyn 2016 alussa tulee nähtäville useita kaava-/kaavamuutosehdotuksia. Nämä ovat useinmiten nähtävillä 15.8.–13.9.2016. Nyt on aika vaikuttaa!

  Tutustu Espoonkartanon (Holken, Mynttilä, Finnsinmäki I ja Espoonkartanonmäki) kaava- ja kaavamuutosehdotuksiin tai Muuttolinnunmäki I:n, Karakallio II:n, Leppävaaran liikekeskuksen, Vermon, Kilonväylän, Tapiolan keskuksen, Keilaniemen, Laurinlahden, Tuomarila I:n asemakaavojen ja asemakaavamuutosten ehdotuksiin.
 • Maarinniitty III:n, Hannus II:n, Marinkallion, Yläkartanonaukion ja Saunalahdenporttien, Hannuksenpelto II:n ja Hyökyvuorenrinteen asemakaavamuutosten osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) ovat nähtävillä pääsääntöisesti kuukauden ajan 15.8.–13.9.2016 mielipiteiden keruuta varten. On aika vaikuttaa!
 • Keskiviikkona 10.8.2016 kuulutettiin lainvoimaisiksi kaksi kaavamuutosta.

  Tonttumuorin kaavamuutos sijaitsee Merituulentien pohjoispuolella Niittykummussa. Se on yksi Niittykummun alueen kaavoista, joilla luodaan mahdollisuuksia uuden ja tiiviin asuinrakentamiseen Niittykummun metroaseman välittömään läheisyyteen.

  Kivenlahdessa kaavamuutoksella mahdollistetaan asuntojen ja liikuntatilojen sijoittaminen Meripuiston kongressihotellin tiloihin.

Julkaistu 31.3.2015 klo 15.27 , päivitetty 21.6.2016 klo 10.28

Aihealue:
 • Kaavoitus