Espoossa kaavat laatii kaupunkisuunnittelukeskus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueiksi. Asemakaavaa tarvitaan, kun suunnitellaan uutta aluetta tai jo olemassa olevan alueen palveluja tai muutetaan liikennejärjestelyjä. Yleiskaava ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta, joka puolestaan määrää, mihin aluetta voi käyttää ja vaikka millaisen pientalon saa rakentaa.

Suunniteltaessa uutta tai kehitettäessä Espoon eri kaupunginosia, kaavoitettavalta alueelta tehdään selvityksiä (esim. luonto-, melu- tai liikenneselvitykset) Tarvittaessa käydään keskusteluja eri viranomaisten kesken. Näiden pohjalta laaditaan luonnosmainen valmisteluaineisto, joka voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja.

Kuntalaisten mielipiteet ja osallistuminen

Kuntalaiset, joita alueen suunnittelu koskee, voivat kaavan nähtävilläolon aikana esittää mielipiteensä aineistosta. Isompia hankkeita suunnitellaan alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa yhteistyössä erilaisissa asukastyöpajoissa.

Lisätietoja kaavoituksesta antavat alueen suunnittelijat. Katso yhteystiedot asemakaavoituksen ja yleiskaavoituksen sivuilta.Maankäytön luvat

Lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista, tarvitaan poikkeamispäätös.
Maankäytön luvat

Merkittävistä kaavoista ja kaavamuutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

Kestävä kaupunkisuunnittelu on ekologista ja energiatehokasta

Tavoitteena  on että asemakaavoituksen yhteydessä tehdään riittävä energia- ja ilmastovaikutusten arviointi, joka vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin ja päätöksentekoon. Kaavoituksen tulee tarvittaessa mahdollistaa, tukea ja edellyttää energiatehokkaita ratkaisuja.

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu, Virastopiha 2 C, 1. krs.
Nähtävillä olevat asiakirjat
 

Paikan henki ja tarinat tuloksia julkaistu 25.5.2016
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan vuoden 2015 asukaskyselyn tuloksia on julkaistu.
Veräjäpellon koulukeskuksen suunnittelu etenee 19.5.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää 25.5. Veräjäpellon asemakaavamuutoksen hyväksymisen esittämisestä kaupunginhallitukselle.

Veräjäpellon asemakaavan muutoksen tavoitteena on huonokuntoisten koulutilojen purkaminen ja uusien koulu- ja päiväkotitilojen rakentaminen. Kaavassa varaudutaan myös Leppävaaran lukion tulevaisuuden tilatarpeiden muutoksiin.

Uutiset

RSS
 • Keskiviikkona 25.5.2016 kuulutettiin lainvoimaiseksi Tynnyripuiston ja Maarinniitty I kaavamuutokset.

  Matinkylän palvelutarjonta täydentyy huimasti mm. uuden uimahallin, koulun ja puiston myötä. Pohjois-Tapiolan asuntotuotannolle luotiin lisää mahdollisuuksia Maarinniitty I kaavamuutoksella.
 • Valtuusto hyväksyi 23.5.2016 Tonttumuorin asemakaavamuutoksen.

  Muutos mahdollistaa uuden tiiviin kerrostalo- ja pientalorakentamisen Niittykummun metroaseman välittömään läheisyyteen.
 • Kaupunginhallitus hyväksyi 16.5.2016 kaupungin ja kiinteistö Oy Lippulaivan maankäyttösopimuksen sekä Kivenlahti IA kaavamuutoksen.

  Espoonlahden keskuksen muutos mahdollistaa ostoskeskuksen suuret suunnitelmat, Kivenlahden kaavamuutos taas Meripuiston hotelli- ja koulutuskeskuksen muuttamisen asunnoiksi ja liikuntatiloiksi.
 • Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.5.2016 Pihlajarinteen asemakaavan muutosehdotuksen.

  Muutos mahdollistaa useamman asunnon rakentamisen tonteille ja tonttien jakamisen.

Tapahtumat

RSS
 • Tervetuloa Niittykummun kouluun keskivikkoiltana 1.6. (17-18.30) tapaamaan kaavasuunnittelijoita!
 • Tervetuloa Entressen kirjaston siniseen huoneeseen keskiviikkona 8.6. (16.30 - 18)! Siellä järjestetään suunnittelijoiden vastaanotto nähtävillä olevasta Tuomarila I (VPK) asemakaavan muutoksesta.
Julkaistu 31.3.2015 klo 15.27 , päivitetty 22.3.2016 klo 8.39

Aihealue:
 • Kaavoitus