Espoonväylän parantaminen Kehä III:n ja Espoonjoen välisellä osuudella alkaa

5.7.2017 klo 12.01

Espoonväylän parantaminen Kehä III:n ja Espoonjoen välisellä katuosuudella alkaa heinä–elokuun vaihteessa. Espoonväylä levenee kaksikaistaisesta nelikaistaiseksi vajaan kilometrin matkalla. Samalla jalankulkijat ja pyöräilijät saavat lisää tilaa. Työt valmistuvat syksyllä 2018.

Pitkään vireillä ollut suunnitelma Espoonväylän parantamisesta polkaistaan käyntiin heinä–elokuun vaihteessa, jolloin Kehä III:n ja Espoonjoen välisen katuosuuden rakentaminen alkaa. Hankkeen urakoitsijaksi on valittu Lemminkäinen Infra Oy. Urakan suuruus on noin 4,7 miljoonaa euroa. Kilpailutus toteutettiin avoimena hankintamenettelynä, ja valintaperusteena olivat kokonaistaloudellinen edullisuus ja halvin hinta. Määräajassa tarjouksen jätti viisi urakoitsijaa.

Työt alkavat purku- ja raivaustöillä sekä tilapäisten liikennejärjestelyjen toteutuksella elokuun alussa. Hankkeen on tarkoitus valmistua lokakuun 2018 loppuun mennessä. 

Lisää tilaa kävelijöille ja pyöräilijöille

Rakennushanke käsittää kahden uuden kaistan rakentamisen 900 metrin mittaiselle katuosuudelle sekä Espoonväylään liittyvien sivukatujen risteysalueiden parantamisen. Lisäksi kävelijät ja pyöräilijät saavat enemmän tilaa, kun kadun länsireunalle toteutetaan eroteltu jalankulku- ja pyörätie ja itäreunalle yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Rakennettavat ajoradat ja kevyen liikenteen väylät sijoittuvat osittain nykyisten väylien kohdille.

Espoonväylän molemmin puolin rakennetaan myös uusia meluaitoja, joista osaan on suunniteltu Espoon keskuksen historiasta kertovia kuva-aiheita. Myös valaistusta uusitaan. Kevyen liikenteen väylän ja ajoradan väliin istutetaan puita ja ajoväylien keskikaistat verhoillaan istutuksilla. Hulevesiin kiinnitetään erityistä huomiota rakentamalla viivytysaltaita.

Kasvaviin liikennemääriin varaudutaan

Tavoitteena on rakentaa tulevaisuudessa nelikaistainen väylä Kehä III:n ja Finnoon välille korvaamaan nykyisen kaksikaistaisen Finnoontien. Keskuspuiston alueen kaavoitus Espoonväylän keskiosassa on kuitenkin vielä kesken.
Ennustettu liikennemäärä vuonna 2030 nyt rakennettavalla Espoonväylän osuudella on 26 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, kun edellisen mittauksen yhteydessä vuonna 2013 liikennemäärä samassa kohdassa oli noin 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Katusuunnitelma

Hankkeen sijainti kartalla: