Asuminen - uutiset

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Älä polta jätettä juhannuksena kokossa: kierrätä tai vie Sortti-asemalle

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kiellettyä myös juhannuksena, sillä kokossa saa polttaa ainoastaan puhdasta ja kuivaa puuta. Jätteitä poltettaessa voi muodostua terveydelle haitallisia savukaasuja ja roskien polttaminen voi myös vahingoittaa tulisijaa. Oikea tapa jätteistä eroonpääsemiseksi onkin kierrättäminen tai jätteiden vieminen Sortti-asemalle.

22.6.2016
Älä sytytä surunaamaa - nopeusnäytöt tekevät Espoosta turvallisemman paikan

Nopeusnäyttöjä on lisätty Espoon kadulle asukkaiden toivomuksesta. Näytöt auttavat autoilijaa kiinnittämään huomiota nopeuteensa oma-aloitteisesti.

20.6.2016
Espoossa selvitetään katujen, maanteiden ja rautateiden meluvaikutuksia

Espoo, Helsinki, Vantaa, Kauniainen ja Liikennevirasto ovat aloittaneet EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen laadinnan vuodelle 2017. Selvityksessä kohteena ovat kaupunkien alueilla sijaitsevat maanteiden, katujen sekä rautateiden meluvaikutukset. Kaikki meluselvitykset valmistuvat viimeistään 30.6.2017, ja ne toimivat pohjana direktiivin mukaisten meluntorjunnan toimintasuunni...

16.6.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 8.6.2016

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti keskiviikkona 8.6. Leppävaaran keskuksen että Hatsinanpuiston asemakaavojen muutoshankkeet valmisteluun. Espoonkartanonmäki hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.13.6.2016
Perkkaalle tulossa monipuolista rakentamista

Perkkaalle Hatsinanpuiston alueelle on suunnitteilla liike- ja liikuntakeskus, toimistoja, asuntoja ja hotelli. Liikekeskuksen toiminnot suunnitellaan siten, että ne täydentävät Leppävaaran keskustan nykyisiä kaupallisia palveluita.

2.6.2016
Talkoohenki kasvaa uudelleen - poliitikot ja espoolaiset talkoissa yhdessä

Espoon kunnallispoliitikot tarttuivat roskapihteihin, kun ympäristölautakunta haastoi tekninen lautakunnan ja kestävän kehityksen ohjelmaryhmän talkoisiin Matinkylän rannalla. Mukaan lähti myös muita espoolaisia, kuten 9-vuotias Olivia metallinpaljastimineen.

31.5.2016
Missä sinä nautit hiljaisuudesta? Ympäristökeskus etsii Espoon hiljaisia alueita

Vastaa lyhyeen kyselyyn viimeistään 30.6.2016, ja kerro missä sinä nautit hiljaisuudesta. Kyselyn tavoitteena on kerätä espoolaisten ehdotuksia ja mielipiteitä hiljaisiksi koetuista alueista Espoossa. Kyselyn avulla selvitetään miten tärkeää on, että Espoossa on hiljaisia alueita rentoutumista ja virkistäytymistä varten sekä löytää ne tärkeimmät hiljaiset alueet, jotka tulee ehdottomasti säilytt...

30.5.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 25.5.2016

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 25.5. Veräjäpelto, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi hyväksyttiin, Karakallio II asemakaavanmuutos hyväksyttiin nähtäville: Karakallioon Rastaalantien varrelle suunnitellaan asuinkerrostaloja ja toimisto- ja huoltorakennusta. Leppäsillanmäessä seurakunnan rakennukset keskitetään samalle tontille. Listalla myös Maarinsolmu, Tapiolan kes...

26.5.2016
Veräjäpellon koulukeskuksen suunnittelu etenee

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää 25.5. Veräjäpellon asemakaavamuutoksen hyväksymisen esittämisestä kaupunginhallitukselle.

Veräjäpellon asemakaavan muutoksen tavoitteena on huonokuntoisten koulutilojen purkaminen ja uusien koulu- ja päiväkotitilojen rakentaminen. Kaavassa varaudutaan myös Leppävaaran lukion tulevaisuuden tilatarpeiden muutoksiin.

19.5.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 11.5.2016

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä, listalla mm. Espoonlahden keskus II(Mårtensbro), Nihtisilta, Piispankylä, Suurpelto I, Maarinsolmu, Leppäsillanmäki, Niittykallio ja Pihalajarinne Järvenperässä sekä ilmasto-ohjelmaluonnoksen lausunto.

12.5.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Espoonlahden Mårtensbron asemakaavan muutosehdotusta 11.5.

Espoonlahden keskustaan rakentuu uusi asuinalue, jonne rakennetaan asuntojen lisäksi Elä ja Asu -keskus, päiväkoti sekä palvelu- ja liiketiloja. Asuinalue sijaitsee keskeisellä paikalla kauppakeskus Lippulaivan, tulevan metroaseman ja Espoonlahdenkadun pohjoispuolella. Alueella sijaitsee käytöstä poistuva Mårtensbron koulu.

11.5.2016
Liikennetiedolla kestävään tulevaisuuteen

Liikennetiedolla kestävään tulevaisuuteen! Mitä haluat tietää Espoon liikenteestä? Vuoden 2016 katsauksesta löytyy tutkittua tietoa jalankulkija-, pyöräilijä-, joukko -ja ajoneuvoliikenteen liikennemääristä sekä niiden kehityksestä. Tämän liikennekatsauksen lisäksi julkaistaan tiedoiltaan kattavampi Liikenne Espoossa -raportti. Liikenne Espoossa -raportti toimitetaan verkkojulkaisuna Espoon kaup...

3.5.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 26.4.2016

Kaupunkisuunnittelulautakunta teki päätöksiä 26.4. Eestinkallion asemakaavan muutos hyväksyttiin, Ämmäsmäen asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin nähtäville. Puustellinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi hyväksyttiin muutoksin.27.4.2016
Espoo ykköskaupunki Euroopassa

Espoo on kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Euroopan kestävin kaupunki. Tutkimus osoitti, että kasvava Espoo on taloudellisilla, sosiokulttuurisilla ja ekologilla kestävän kehityksen mittareilla mitattuna onnistunut pitämään kehityksensä kestävänä. EU-puheenjohtajamaan Hollannin teettämässä tutkimuksessa oli mukana yli 140 eurooppalaista kaupunkia.

25.4.2016
Ehdota reittiä Länsimetropyöräilylle ja voita vuoden matkat HSL:n liikenteeseen tai Jopo!

HSL järjestää yhteistyössä Helsingin Polkupyöräilijöiden (HePo), Espoon kaupungin ja Lauttasaari-seuran kanssa Länsimetropyöräilyn lauantaina 7.5. klo 10–14. Pyöräilemään lähdetään Matinkylästä ja reitti päättyy Lauttasaareen. Länsimetropyöräilyllä markkinoidaan metron laajentumista länteen ja edistetään arkipyöräilyä. Pyöräilytapahtuma avaa valtakunnallisen pyöräilyviikon 7.­-15.5. ja tukee pää...

21.4.2016
Louhintatyöt alkavat Tynnyripuiston alueella Matinkylässä

Tynnyripuiston alueella Matinkylässä alkaa pohjatöiden tekeminen alueelle myöhemmin rakennettavia rakennuksia varten. Töiden tilaaja on Espoon kaupunki. Työmaa-alue sijaitsee Suomenlahdentien ja Tiistiläntien risteyksen itäpuolella, osoitteessa Suomenlahdentie 5.

18.4.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 12.4.2016

Kaupunkisuunnittelulautakunta teki päätöksiä 12.4.


13.4.2016
Suurpeltoon lisää puistokaupunkimaista asumista

Suurpellon keskuksen ja Lillhemtin pientaloalueen väliselle peltoalueelle suunnitellaan puistokaupunkimaista viihtyisää ja modernia asumista. Uuteen Suurpellon osaan on kaavailtu asuntoja noin 800 ihmiselle.

7.4.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 31.3.2016

Lintulaakso I A hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Listalla oli myös Perkkaa II B ja Suvela I sekä tavoitteet Länsimetron kehitys- ja kasvuvyöhykkeelle.


1.4.2016
Espoon uusi opaskartta ilmestynyt

Espoon karttatuotanto on julkaissut 24. painoksen Espoon opaskartasta. Edellinen painos on vuodelta 2014. Kartan hinta on 15,50 euroa.

29.3.2016

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen