Asuminen - uutiset

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Koe kesä pyöräillen!

Katsasta pääkaupunkiseudun parhaat pyöräreitit!

7.7.2016
Välivuokrauksella asuntoja nuorille Espoossa

Espoon kaupungilla ja Y-säätiöllä on käynnissä yhteishanke, jonka tarkoituksena on saada kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja asunnottomille, alle 30-vuotiaille nuorille välivuokraukseen perustuvalla mallilla.

6.7.2016
Parempaa asiakaspalvelua - vastaa kyselyyn!

Millaisia kokemuksia sinulla on teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelusta ja mitä voisimme tehdä toisin?

5.7.2016
Pese matot kaupungin matonpesupaikoilla - älä loukkaa Itämerta

Kesäaurinko hellii kaupunkia, ja mieli tekisi lähteä pesemään räsymattoa mattolaiturille. Malta kuitenkin vähän! On ympäristöystävällisempiäkin tapoja pestä matot kesäkuntoon.

4.7.2016
Kesän jätevesineuvonta on käynnistynyt Espoon haja-asutusalueilla

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on aloittanut kiinteistökohtaiset ilmaiset ja puolueettomat neuvontakäynnit Espoossa. Yhdistyksen neuvojat antavat kiinteistökäynneillä eväitä jätevesien tehokkaaseen käsittelyyn ja samalla lähiympäristön tilan parantamiseen. Tavoitteena on tehdä kesän aikana noin 120 neuvontakäyntiä.

29.6.2016
Erityisryhmien avustushakemukset ja korkotukilainat 2017

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) erityisryhmien avustushakemukset ja saman hankkeen uustuotantoa, perusparannusta tai hankintaa koskevat korkotukilainahakemukset vuodelle 2017 tulee jättää kuntaan kiinteän hakuajan puitteissa viimeistään 23.9.2016. Kunta toimittaa hakemusasiakirjat lausuntoineen ARAan.

28.6.2016
Älä polta jätettä juhannuksena kokossa: kierrätä tai vie Sortti-asemalle

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kiellettyä myös juhannuksena, sillä kokossa saa polttaa ainoastaan puhdasta ja kuivaa puuta. Jätteitä poltettaessa voi muodostua terveydelle haitallisia savukaasuja ja roskien polttaminen voi myös vahingoittaa tulisijaa. Oikea tapa jätteistä eroonpääsemiseksi onkin kierrättäminen tai jätteiden vieminen Sortti-asemalle.

22.6.2016
Älä sytytä surunaamaa - nopeusnäytöt tekevät Espoosta turvallisemman paikan

Nopeusnäyttöjä on lisätty Espoon kadulle asukkaiden toivomuksesta. Näytöt auttavat autoilijaa kiinnittämään huomiota nopeuteensa oma-aloitteisesti.

20.6.2016
Espoossa selvitetään katujen, maanteiden ja rautateiden meluvaikutuksia

Espoo, Helsinki, Vantaa, Kauniainen ja Liikennevirasto ovat aloittaneet EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen laadinnan vuodelle 2017. Selvityksessä kohteena ovat kaupunkien alueilla sijaitsevat maanteiden, katujen sekä rautateiden meluvaikutukset. Kaikki meluselvitykset valmistuvat viimeistään 30.6.2017, ja ne toimivat pohjana direktiivin mukaisten meluntorjunnan toimintasuunni...

16.6.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 8.6.2016

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti keskiviikkona 8.6. Leppävaaran keskuksen että Hatsinanpuiston asemakaavojen muutoshankkeet valmisteluun. Espoonkartanonmäki hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

13.6.2016
Perkkaalle tulossa monipuolista rakentamista

Perkkaalle Hatsinanpuiston alueelle on suunnitteilla liike- ja liikuntakeskus, toimistoja, asuntoja ja hotelli. Liikekeskuksen toiminnot suunnitellaan siten, että ne täydentävät Leppävaaran keskustan nykyisiä kaupallisia palveluita.

2.6.2016
Talkoohenki kasvaa uudelleen - poliitikot ja espoolaiset talkoissa yhdessä

Espoon kunnallispoliitikot tarttuivat roskapihteihin, kun ympäristölautakunta haastoi tekninen lautakunnan ja kestävän kehityksen ohjelmaryhmän talkoisiin Matinkylän rannalla. Mukaan lähti myös muita espoolaisia, kuten 9-vuotias Olivia metallinpaljastimineen.

31.5.2016
Missä sinä nautit hiljaisuudesta? Ympäristökeskus etsii Espoon hiljaisia alueita

Vastaa lyhyeen kyselyyn viimeistään 30.6.2016, ja kerro missä sinä nautit hiljaisuudesta. Kyselyn tavoitteena on kerätä espoolaisten ehdotuksia ja mielipiteitä hiljaisiksi koetuista alueista Espoossa. Kyselyn avulla selvitetään miten tärkeää on, että Espoossa on hiljaisia alueita rentoutumista ja virkistäytymistä varten sekä löytää ne tärkeimmät hiljaiset alueet, jotka tulee ehdottomasti säilytt...

30.5.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 25.5.2016

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 25.5. Veräjäpelto, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi hyväksyttiin, Karakallio II asemakaavanmuutos hyväksyttiin nähtäville: Karakallioon Rastaalantien varrelle suunnitellaan asuinkerrostaloja ja toimisto- ja huoltorakennusta. Leppäsillanmäessä seurakunnan rakennukset keskitetään samalle tontille. Listalla myös Maarinsolmu, Tapiolan kes...

26.5.2016
Veräjäpellon koulukeskuksen suunnittelu etenee

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää 25.5. Veräjäpellon asemakaavamuutoksen hyväksymisen esittämisestä kaupunginhallitukselle.

Veräjäpellon asemakaavan muutoksen tavoitteena on huonokuntoisten koulutilojen purkaminen ja uusien koulu- ja päiväkotitilojen rakentaminen. Kaavassa varaudutaan myös Leppävaaran lukion tulevaisuuden tilatarpeiden muutoksiin.

19.5.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 11.5.2016

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksiä, listalla mm. Espoonlahden keskus II(Mårtensbro), Nihtisilta, Piispankylä, Suurpelto I, Maarinsolmu, Leppäsillanmäki, Niittykallio ja Pihalajarinne Järvenperässä sekä ilmasto-ohjelmaluonnoksen lausunto.

12.5.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Espoonlahden Mårtensbron asemakaavan muutosehdotusta 11.5.

Espoonlahden keskustaan rakentuu uusi asuinalue, jonne rakennetaan asuntojen lisäksi Elä ja Asu -keskus, päiväkoti sekä palvelu- ja liiketiloja. Asuinalue sijaitsee keskeisellä paikalla kauppakeskus Lippulaivan, tulevan metroaseman ja Espoonlahdenkadun pohjoispuolella. Alueella sijaitsee käytöstä poistuva Mårtensbron koulu.

11.5.2016
Liikennetiedolla kestävään tulevaisuuteen

Liikennetiedolla kestävään tulevaisuuteen! Mitä haluat tietää Espoon liikenteestä? Vuoden 2016 katsauksesta löytyy tutkittua tietoa jalankulkija-, pyöräilijä-, joukko -ja ajoneuvoliikenteen liikennemääristä sekä niiden kehityksestä. Tämän liikennekatsauksen lisäksi julkaistaan tiedoiltaan kattavampi Liikenne Espoossa -raportti. Liikenne Espoossa -raportti toimitetaan verkkojulkaisuna Espoon kaup...

3.5.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 26.4.2016

Kaupunkisuunnittelulautakunta teki päätöksiä 26.4. Eestinkallion asemakaavan muutos hyväksyttiin, Ämmäsmäen asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin nähtäville. Puustellinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi hyväksyttiin muutoksin.27.4.2016
Espoo ykköskaupunki Euroopassa

Espoo on kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Euroopan kestävin kaupunki. Tutkimus osoitti, että kasvava Espoo on taloudellisilla, sosiokulttuurisilla ja ekologilla kestävän kehityksen mittareilla mitattuna onnistunut pitämään kehityksensä kestävänä. EU-puheenjohtajamaan Hollannin teettämässä tutkimuksessa oli mukana yli 140 eurooppalaista kaupunkia.

25.4.2016

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen