Korjaus- ja hissiavustukset

Korjaus- ja hissiavustusten hakeminen vuonna 2016

Valtion varoista myönnettäviä korjaus- ja energia-avustuksia voidaan hakea Espoossa sijaitsevien ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen tai asuinrakennusten korjauksiin seuraavasti:

Avustukset, joiden hakuaika on ympärivuotinen päättyen kuitenkin viimeistään 31.12.2016:

  • avustus hissin rakentamiseen ja liikkumisesteen poistamiseen

Avustukset, joiden hakuaika päättyy 24.3.2016:

  • vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus
  • kosteusvaurioituneiden, terveyshaittaa aiheuttavien rakennusten kuntotutkimusavustus
  • pientalojen  tarveharkintaiset  energia-avustukset

Avustusten myöntämisperusteet, hakuohjeet ja hakemuslomakkeet

Hakemus tulee jättää ennen avustettavien toimenpiteiden aloittamista.

Hakemukset on toimitettava Espoon kaupungin asuntoyksikköön tai yhteispalvelupisteisiin -viimeistään 24.3.2016 virka-aikana. Hakuajan jälkeen hakemuksen jättäneille hakijoille ei voida myöntää avustusta silloinkaan, jos määrärahaa on jäänyt jäljelle. Poikkeuksena on, että vanhusten asuntojen korjausavustusta voidaan myöntää, kun hakijana on vanhus, jonka asunnossa on tapahtunut vahinko joka vaatii välitöntä korjausta. Hissin rakentamista ja liikkumisesteen poistamista koskevia hakemuksia voidaan ottaa vastaan myös normaalin hakuajan jälkeen.

Tekninen ja ympäristötoimi / Asuntoyksikkö
postiosoite: PL 49, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Ohjaus ja neuvonta

Korjausneuvoja
Arto Kangas
puh. 050 413 4675

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus