Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeusasuminen on vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimuoto. Asumisoikeusasunnot ovat valtion tuella rakennettuja asuntoja, joiden asukkaaksi pääsee maksamalla asumisoikeusmaksun, mikä on 15% asunnon alkuperäisestä hankintahinnasta. Sen lisäksi asumisesta maksetaan vuokraan verrattavaa käyttövastiketta.

Asumisoikeusasunto pysyy asukkaalla niin kauan kuin hän haluaa. Asunnosta luovuttaessa luovutushinta on alkuperäinen asumisoikeusmaksu korotettuna rakennuskustannusindeksillä. Asumisoikeusasuntoa ei voi lunastaa omaksi.

Asumisoikeusasuntoa voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka eivät omista hakualueella tarvetta vastaavaa omistusasuntoa eivätkä varoja sen hankkimiseen.

Helsinki, Espoo ja Vantaa muodostivat yhteisen hakualueen vuoden 2014 loppuun asti. Vuoden 2015 alusta markkina-alue laajeni ja siihen tulivat mukaan Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Myös Pornainen kuuluu hakualueeseen, mutta siellä ei toistaiseksi ole asumisoikeusasuntoja. Kerava liittyy hakualueeseen 1.1.2016 alkaen.

Vuoden 2015 alusta lähtien Helsingin seudulla on yksi yhteinen asumisoikeuden järjestysnumerojärjestelmä. Uusilla numeroilla voi hakea asumisoikeusasuntoa mistä tahansa markkina-alueeseen kuuluvasta kunnasta.

Ennen vuotta 2015 haetut järjestysnumerot ovat voimassa vain sillä hakualueella tai siinä kunnassa, josta ne on aikoinaan haettu. Helsinki, Espoo ja Vantaa muodostivat yhteisen hakualueen vuoden 2014 loppuun asti. Tältä hakualueelta ennen vuotta 2015 haetuilla järjestysnumeroilla voi hakea asumisoikeusasuntoa Helsingistä, Espoosta tai Vantaalta riippumatta siitä mihin näistä kolmesta kunnasta on asumisoikeusasunnon hakuun tarvittavan järjestysnumerohakemuksen jättänyt.

Markkina-alueen asumisoikeuden viranomaistehtävät keskitettiin Helsinkiin 1.1.2015 alkaen lukuun ottamatta Espoota. Espoo hoitaa asumisoikeuden viranomaistehtävät omana työnään liittyen kuitenkin yhteiseen markkina-alueeseen.

Tulorajoja ei ole asetettu. Varallisuusrajaa ei ole 55 vuotta täyttäneillä hakijoilla.

Asumisoikeuden saajaksi hyväksymisen edellytyksenä on hakijan asumisoikeusasunnon tarve. Hakijalla ei katsota olevan asumisoikeusasunnon tarvetta, jos hänellä on:

  1. hakualueella omistusasunto, joka sijainniltaan, kooltaan, varustetasoltaan, asumiskustannuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan kohtuudella vastaa haettua asumisoikeusasuntoa; tai
  2. varallisuutta siinä määrin, että hän voi rahoittaa vähintään 50 prosenttia hakemansa tai hakemaansa vastaavan asunnon käyvästä vapaasta hinnasta tai peruskorjata hakualueella sijaitsevan omistusasuntonsa hakemaansa asuntoa vastaavaksi.

Asumisoikeusasunnon hakuun tarvitaan järjestysnumero, jota haetaan kunnalta. Järjestysnumeron saatuaan hakijat hakevat asuntoa suoraan niiden omistajilta. Lisätietoja

Espoossa on eri alueilla valmiita ja rakenteilla olevia asumisoikeusasuntoja yhteensä noin 5 300.

Asumisoikeustalojen omistajien yhteystiedot

   Helsingin, Espoon ja Vantaan asumisoikeuskohteet kartalla

Uutiset

RSS
  • Asunnottomien yötä vietetään ympäri Espoota maanantaina 17.10. Tapahtumia järjestävät useat eri paikalliset järjestöt ja Espoon kaupunki.
Julkaistu 29.12.2011 klo 11.47 , päivitetty 6.7.2016 klo 11.03