Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeusasuminen on vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimuoto. Asumisoikeusasunnot ovat valtion tuella rakennettuja asuntoja, joiden asukkaaksi pääsee maksamalla asumisoikeusmaksun, mikä on 15% asunnon alkuperäisestä hankintahinnasta. Sen lisäksi asumisesta maksetaan vuokraan verrattavaa käyttövastiketta.

Asumisoikeusasunto pysyy asukkaalla niin kauan kuin hän haluaa. Asunnosta luovuttaessa luovutushinta on alkuperäinen asumisoikeusmaksu korotettuna rakennuskustannusindeksillä. Asumisoikeusasuntoa ei voi lunastaa omaksi.

Asumisoikeusasuntoa voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka eivät omista hakualueella tarvetta vastaavaa omistusasuntoa eivätkä varoja sen hankkimiseen. Helsinki, Espoo ja Vantaa muodostavat yhteisen hakualueen. Tulorajoja ei ole asetettu. Varallisuusrajaa ei ole 55 vuotta täyttäneillä hakijoilla.

Asumisoikeuden saajaksi hyväksymisen edellytyksenä on hakijan asumisoikeusasunnon tarve. Hakijalla ei katsota olevan asumisoikeusasunnon tarvetta, jos hänellä on:

  1. hakualueella omistusasunto, joka sijainniltaan, kooltaan, varustetasoltaan, asumiskustannuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan kohtuudella vastaa haettua asumisoikeusasuntoa; tai
  2. varallisuutta siinä määrin, että hän voi rahoittaa vähintään 50 prosenttia hakemansa tai hakemaansa vastaavan asunnon käyvästä vapaasta hinnasta tai peruskorjata hakualueella sijaitsevan omistusasuntonsa hakemaansa asuntoa vastaavaksi.

Asumisoikeusasunnon hakuun tarvitaan järjestysnumero, jota haetaan kunnalta. Järjestysnumeron saatuaan hakijat hakevat asuntoa suoraan niiden omistajilta. Lisätietoja

Espoossa on eri alueilla valmiita ja rakenteilla olevia asumisoikeusasuntoja yhteensä noin 5 300.

Asumisoikeustalojen omistajien yhteystiedot

   Helsingin, Espoon ja Vantaan asumisoikeuskohteet kartalla

Julkaistu 29.12.2011 klo 11.47 , päivitetty 7.11.2014 klo 8.16