Vieraslajitalkoot

Vieraslajilla tarkoitetaan eliölajia, joka on levinnyt sen alkuperäisen esiintymisalueen ulkopuolelle joko ihmisen tahallisella tai tahattomalla myötävaikutuksella. Ihminen on esimerkiksi istuttanut tahallisesti puutarhojen koristekasviksi Himalajan vuoristoalueelta kotoisin olevaa jättipalsamia, minkä jälkeen kasvi on levittäytynyt luontoomme. Ihmisen tahattomasti luontoon levittämästä vieraslajista esimerkkinä toimii puolestaan rikkanenätti, joka on levinnyt maahamme laivojen painolastimaiden mukana.

Kaikki vieraslajit eivät ole haitallisia, sillä suurin osa niistä sopeutuu uuteen elinympäristöönsä huonosti. Haitallisiksi luokitellut vieraslajit, kuten jättiputket ja jättipalsami menestyvät kuitenkin usein uudessa elinympäristössään hyvin. Luonnossa ne syrjäyttävät alkuperäislajistoamme, kuten harvinaisia ketojen ja niittyjen kasvilajeja. Haitalliset vieraslajit aiheuttavat ongelmia myös alueiden virkistyskäytölle. Luontoon levinneitä vieraslajeja onkin tärkeää lähteä torjumaan talkoovoimin. Vieraslajeista ja niiden torjuntatavoista saa lisätietoa sekä Espoon vieraslajisivuilta että kansallisesta vieraslajiportaalista.      

Miten järjestän viraslajitalkoot?

1. Etsi asuinympäristöstäsi sellainen kohde, jossa esiintyy vieraslajeja ja kysy maanomistajalta lupa niiden torjuntaan. Kaupunkitekniikan keskuksen talkootyönohjaaja ja asiakaspalvelu auttavat mielellään sopivan talkookohteen löytämisessä kaupungin omistamilta mailta.

2. Ilmoita kaupungin maalla järjestettävien talkoiden ajankohta ja paikka talkootyönohjaajalle tai asiakaspalveluun.

3. Kerää kokoon hyvä talkooporukka olemalla yhteydessä esimerkiksi alueen kaupunginosayhdistyksiin. Talkoita on hyvä mainostaa luomalla niille omat tapahtumasivut sosiaalisessa mediassa. Kaupunkitekniikan keskus jakaa mielellään vieraskasvitalkoiden tapahtumasivuja. Talkoita voi myös markkinoida talkoojulisteella (PDF-liite sivun alaosassa), jonka voi tulostaa ja sijoittaa näkyvälle paikalle lähelle talkookohdetta.

3. Kitkekää talkoopäivänä vieraslajit jätesäkkeihin etenkin silloin, kun niissä on kukintoja tai siemeniä. Jätesäkkejä voi noutaa sekä asiakaspalvelusta että Orionintien tukikohdasta.

4. Sijoittakaa vieraslajeja sisältävät jätesäkit paikkaan, josta kaupungin työntekijät pääsevät ne helposti noutamaan ajoneuvolla.

5. Ilmoittakaa jätesäkkien tarkka määrä ja katuosoite asiakaspalveluun.

Talkoiden ajankohta

Talkoot tuottavat parhaan tuloksen, kun vieraslajit kitketään alkukesästä, ennen niiden kukinta-aikaa. Näin minimoidaan uusien siementaimien syntyminen. Monesti vieraslajista eroon pääseminen edellyttää torjuntatoimenpiteiden toistamista samalla paikalla muutaman kerran kesässä useamman vuoden ajan.

Espoon kaupungin tarjoama tuki

Kaupunki tarjoaa talkooporukalle jätesäkkejä ja työhanskoja. Niitä voi noutaa ennen talkoita sekä Viherylläpidon Orionintien tukikohdasta (Orionintie 24, 02200 Espoo) että asiakaspalvelupisteestä . Lisäksi kaupungin työntekijät hakevat vieraslajeja sisältävän jätteen pois ja kuljettavat sen kuumakompostoitavaksi Ämmässuolle. Kaikkein tärkeintä on muistaa ilmoittaa ajoissa vieraslajitalkoista talkootyönohjaajalle tai asiakaspalveluun.

Järjestämme myös itse vieraskasvitalkoita arvokkailla luontokohteilla ja niiden läheisyydessä kesän 2017 aikana. Tiedotamme niistä tarkemmin Facebook, Twitter ja Instagram -sivustoillamme.

Liitetiedostot