Vieraslajitalkoot

Vieraslaji on eliölaji, joka on levittäytynyt alkuperäiseltä kasvupaikaltaan uudelle alueelle. Lajit ovat usein siirtyneet ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Kaikki vieraslajit eivät ole haitallisia.

Suomeen kulkeutuu jatkuvasti uusia lajeja, joista suurin osa sopeutuu huonosti uuteen elinympäristöönsä ja tuhoutuu nopeasti.

Selkeitä haittoja aiheuttavat vierasperäiset lajit ovat haitalliset vieraslajit. Ne ovat menestyneet uudessa ympäristössä erittäin hyvin ja uhkaavat leviämisellään tuhota mm. luontaisia keto- ja niittykasveja.

Miten järjestän talkoot?

  1. Etsi sopiva kohde ja kysy maanomistaja lupa torjuntatoimiin.  Lajikohtaiset vieraslajikartat löytyvät vieraslajiportaalista.

  2. Ilmoita talkoot Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun: 09 81625100 tai kaupunkitekniikka@espoo.fi  

  3. Kutsu porukka kokoon.

  4. Kitkekää yhdessä vieraslajit säkkeihin jos niissä on kukintoja tai siemeniä

  5. Sijoittakaa säkit paikkaan, jonne pääsee lava-autolla

  6. Ilmoita jätekasan tarkka osoite ja määrä  Teknisen keskuksen asiakaspalveluun

Ilmoita vieraslajihavainnot vieraslajiportaaliin. Sivustolta löytyy myös lisätietoja vieraslajeista.

Talkoiden ajankohta

Talkoot tuottavat parhaiten tulosta, jos kasvit kitketään alkukesästä, ennen kukintaa. Joitain lajeja joutuu kitkemään monta kertaa kesässä ja useamman vuoden ajan, ennen kuin niistä päästään eroon.

Kaupungin tarjoama tuki

Kaupunki tarjoaa talkooporukalle jätesäkkejä. Kaupungin työntekijät hakevat jätteen pois ja se viedään kuumakompostoitavaksi Ämmässuolle. Ilmoita ajoissa talkoista Teknisen keskuksen asiakaspalveluun!