Asukasfoorumit

Espoon asukasfoorumit ovat avoimia tilaisuuksia, joihin kuka tahansa oman alueensa kehittämisestä kiinnostunut voi osallistua. Kunkin alueen asukasfoorumit järjestää sen alueen valmisteluryhmä.

Asukasfoorumitoiminnan tavoitteet

Asukasfoorumitoiminnalla tavoitellaan sitä, että asukkaat pystyvät yhdessä aktiivisesti osallistumaan oman alueensa kehittämiseen. Asukasfoorumitoiminnan tavoitteena on siis edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua sekä omatoimista toimintaa alueen viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseksi.

Kaupunki haluaa toiminnalla luoda mahdollisuuksia asukkaiden keskinäiselle yhteistoiminnalle sekä edistää asukkaiden aktiivisuutta ilmaista näkemyksensä tärkeistä hankkeista ja kehittämissuunnitelmista asioiden valmisteluvaiheessa.

Asukasfoorumien organisoituminen

Asukasfoorumitoimintaa on Espoon seitsemällä suuralueella, jotka ovat: Suur-Leppävaara, Suur-Tapiola, Suur-Matinkylä, Suur-Espoonlahti, Suur-Kauklahti, Vanha-Espoo ja Pohjois-Espoo.

Valmisteluryhmät vastaavat alueillaan foorumitoiminnan organisoinnista ja tilaisuuksien järjestämisestä. Valmisteluryhmien jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Viimeksi ehdokkaita haettiin ja jäsenet valittiin keväällä 2013. Ainoa ehto jäsenyydelle on asuminen kyseisellä alueella.

Käytännössä valmisteluryhmä esimerkiksi kutsuu järjestämiinsä asukasfoorumitilaisuuksiin alueen kehittämisen kannalta sopivia asiantuntijoita. Valmisteluryhmät valitsevat näiden tilaisuuksien teemat sen mukaan, mikä suuralueen viihtyisyyden parantamisen kannalta on heidän mielestään ajankohtaista.

Kaupungin asukasfoorumitoimintaa koordinoi asukasfoorumityöryhmä. Se myös valitsee eri alueiden valmisteluryhmien jäsenet. Sen kuusi jäsentä on asettanut kolme asukasyhdistysten keskusjärjestöä: Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry ja  Esbobygdens Ungdomsförbund rf.

Kaupunki tarjoaa asukasfoorumitoiminnalle puitteet kuten tiloja ja pienet määrärahat toiminnan järjestämiseen. Asukasfoorumitoimintaa kokeiltiin ensin nelivuotiskauden ajan 2009 - 2012. Kaupunginhallitus päätti vuonna 2012 jatkaa asukasfoorumitoimintaa Espoon kaikilla seitsemällä suuralueella.

Espooseen energiaa auringosta 12.2.2016
Nyt voit tarkastella kartalta oman ja naapureidesi kattopintojen aurinkoenergiapotentiaalia ja tehdä yhdessä vaikka kimppatilauksen!

Uutiset

RSS
  • Tuore esite "Muuta Espoota - monta tapaa vaikuttaa" kertoo kuusi eri tarinaa, joissa asukas kohtaa kaupungin päätöksentekoprosessin. Havainnolliset esimerkit näyttävät, mitä missäkin tilanteessa voi tehdä muuttaakseen Espoota mieleisekseen.
  • Vanha-Espoon asukasfoorumi keskusteli 7.4.2016 vilkkaasti viestinnästä ja vaikuttamisesta teemalla: Asukas puhuu – miten Espoo kuuntelee? Espoo puhuu – mitä asukas kuulee?

Tapahtumat

RSS
  • Tule kuulemaan ja keskustelemaan maahanmuuttajien kanssa heidän kokemuksistaan Suomeen tulosta ja täällä asumisesta, opiskelusta, työskentelystä ja harrastamisesta. Tarjolla on intialaista teetä ja kakkua klo 17.30 alkaen.
Julkaistu 23.12.2011 klo 10.19 , päivitetty 15.9.2016 klo 10.07

Aihealue:
  • Asukastoiminta
Kohderyhmä:
  • Yhdistykset ja seurat