Asuminen

Espoon kaupunki muodostuu viidestä kaupunkikeskuksesta ja kahdesta paikalliskeskuksesta. Ominaista asumiselle ovat luonnonläheisyys ja väljyys. Asunto-ohjelma

Espoossa on lähes 124 000 asuntoa, joista 42 % on pientaloissa. Espoon asuntokannasta noin 58 % on omistusasuntoja, vuokra-asuntojen osuus on kolmasosa. Espoossa on myös yli 5 000 asumisoikeusasuntoa. Espoon tavoitteena on rakentaa vuosittain noin 2 500 uutta asuntoa.

Valtuusto hyväksyi 9.6.2014  Espoon asunto-ohjelman 2014-2016

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 25.5.2016 26.5.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 25.5. Veräjäpelto, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi hyväksyttiin, Karakallio II asemakaavanmuutos hyväksyttiin nähtäville: Karakallioon Rastaalantien varrelle suunnitellaan asuinkerrostaloja ja toimisto- ja huoltorakennusta. Leppäsillanmäessä seurakunnan rakennukset keskitetään samalle tontille. Listalla myös Maarinsolmu, Tapiolan keskus, selvityksiä ja raportteja
Veräjäpellon koulukeskuksen suunnittelu etenee 19.5.2016
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää 25.5. Veräjäpellon asemakaavamuutoksen hyväksymisen esittämisestä kaupunginhallitukselle.

Veräjäpellon asemakaavan muutoksen tavoitteena on huonokuntoisten koulutilojen purkaminen ja uusien koulu- ja päiväkotitilojen rakentaminen. Kaavassa varaudutaan myös Leppävaaran lukion tulevaisuuden tilatarpeiden muutoksiin.

Uutiset

RSS
  • Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on aloittanut kiinteistökohtaiset ilmaiset ja puolueettomat neuvontakäynnit Espoossa. Yhdistyksen neuvojat antavat kiinteistökäynneillä eväitä jätevesien tehokkaaseen käsittelyyn ja samalla lähiympäristön tilan parantamiseen. Tavoitteena on tehdä kesän aikana noin 120 neuvontakäyntiä.
  • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) erityisryhmien avustushakemukset ja saman hankkeen uustuotantoa, perusparannusta tai hankintaa koskevat korkotukilainahakemukset vuodelle 2017 tulee jättää kuntaan kiinteän hakuajan puitteissa viimeistään 23.9.2016. Kunta toimittaa hakemusasiakirjat lausuntoineen ARAan.
  • Jätteiden hävittäminen polttamalla on kiellettyä myös juhannuksena, sillä kokossa saa polttaa ainoastaan puhdasta ja kuivaa puuta. Jätteitä poltettaessa voi muodostua terveydelle haitallisia savukaasuja ja roskien polttaminen voi myös vahingoittaa tulisijaa. Oikea tapa jätteistä eroonpääsemiseksi onkin kierrättäminen tai jätteiden vieminen Sortti-asemalle.
  • Nopeusnäyttöjä on lisätty Espoon kadulle asukkaiden toivomuksesta. Näytöt auttavat autoilijaa kiinnittämään huomiota nopeuteensa oma-aloitteisesti.
  • Espoo, Helsinki, Vantaa, Kauniainen ja Liikennevirasto ovat aloittaneet EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen laadinnan vuodelle 2017. Selvityksessä kohteena ovat kaupunkien alueilla sijaitsevat maanteiden, katujen sekä rautateiden meluvaikutukset. Kaikki meluselvitykset valmistuvat viimeistään 30.6.2017, ja ne toimivat pohjana direktiivin mukaisten meluntorjunnan toimintasuunnitelmien laatimiselle ja päivittämiselle. Toimintasuunnitelmat valmistuvat viimeistään kesällä 2018.

Tapahtumat

RSS
  • Matti Lindholm Suomen ympäristökeskuksesta opastaa vesistöseurantamittausten tekemisessä sekä kertoo kehittämästään ja ylläpitämästään Järvi- ja meriwikistä. Samalla voi myös kysyä vesistöseurannasta tarkemmin.
  • Osallistu Kestävän kehityksen viikkoon! Tule katsomaan ja kuulemaan, miten maalämpöön siirtyminen tapahtui Villa Elfvikin luontotalossa. Saat myös tietoa, mitä pitää huomioda, jos haluat omakotitalossasi siirtyä tähän ilmastoystävälliseen lämmitysmuotoon.
  • Osallistu Kestävän kehityksen viikkoon! Tule katsomaan ja kuulemaan, miten maalämpöön siirtyminen tapahtui Villa Elfvikin luontotalossa. Saat myös tietoa, mitä pitää huomioda, jos haluat omakotitalossasi siirtyä tähän ilmastoystävälliseen lämmitysmuotoon.
Julkaistu 16.12.2011 klo 7.42 , päivitetty 5.4.2016 klo 11.27