Asuminen

Espoon kaupunki muodostuu viidestä kaupunkikeskuksesta ja kahdesta paikalliskeskuksesta. Ominaista asumiselle on monipuolisuus ja luonnonläheisyys.

Espoossa on lähes 125 000 asuntoa, joista 51 000 on pientaloissa. Espoon asuntokannasta yli puolet on omistusasuntoja ja vuokra-asuntoja kolmasosa. Espoossa on myös yli 5 000 asumisoikeusasuntoa.