Metsänhakkuu

Metsänhakkuuseen tarvitaan maisematyölupa asemakaava-alueella ja alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.
Toimenpiteet ovat lisäksi luvanvaraisia myös yleiskaava- tai ranta-asemakaavan alueella, jos kaavassa niin määrätään.

Toimenpiderajoitukset 22.8.2017 (pdf, 30331 Kt)

LUVAN TARPEELLISUUS


Maisemaa muuttavan maanrakennustyön, puiden kaatamisen tai muun näihin verrattavan toimenpiteen suorittaja on aina vastuussa siitä, että toimenpiteellä on tarvittavat luvat.

Tulkinnanvaraisissa tapauksissa luvan tarpeellisuuden ratkaisee viime kädessä rakennusvalvontakeskus.  Tiedon ratkaisusta saa puhelimitse tai pyynnöstä kirjallisesti.

HAKEMUS

Hakemuslomakkeita ohjeineen on saatavissa teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelusta (Espoon keskus, Virastopiha 2 C, 1. kerros) tai ne voidaan tulostaa alla olevista linkeistä.

Hakemuksessa tulee maisematyölupatoimenpiteen selostuksesta tarvittavassa määrin käydä ilmi toimenpiteen laatu ja laajuus.

Hakemus liitteineen toimitetaan teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun.