Katu- tai puistoalueen hankkeet

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella. Lupaa tarvitaan myös usein alueilla, joilla ollaan laatimassa tai muuttamassa asema- tai yleskaavaa. Toimenpiteet ovat lisäksi luvanvaraisia yleis- tai ranta-asemakaavan alueella, jos kaavassa niin määrätään.

LUVAN TARPEELLISUUS

Toimenpiteen suorittaja on aina vastuussa siitä, että toimenpiteellä on tarvittavat luvat.

Tulkinnanvaraisissa tapauksissa luvan tarpeellisuuden ratkaisee viime kädessä rakennusvalvontakeskus. Tiedon ratkaisusta saa puhelimitse tai pyynnöstä kirjallisesti.

HAKEMUS

Hakemuslomakkeita ohjeineen on saatavissa teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelusta (Espoon keskus, Virastopiha 2 C, 1. kerros) tai ne voidaan tulostaa alla olevista linkeistä.

Hakemuksen selostuksesta tulee tarvittavassa määrin käydä ilmi toimenpiteen laatu ja laajuus.

Hakemus liitteineen toimitetaan teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun. 

Maisematyölupatoimenpiteen selostuksesta tulee käydä ilmi tarvittavassa määrin toimenpiteen laatu ja laajuu (vähintään esimerkiksi rakennuspaikalta kaadettavien puiden lukumäärä ja laji, maankaivuun tai -täytön yhteydessä arvioitu kuutiomäärä, käytettävän täyttömateriaalin laatu ja lopputilanteen maanpinnan korkeus).