Katu- tai puistoalueen hankkeet

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella ja alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.
Toimenpiteet ovat lisäksi luvanvaraisia myös yleis- tai ranta-asemakaavan alueella, jos kaavassa niin määrätään.

LUVAN TARPEELLISUUS

Maisemaa muuttavan maanrakennustyön, puiden kaatamisen tai muun näihin verrattavan toimenpiteen suorittaja on aina vastuussa siitä, että toimenpiteellä on tarvittavat luvat.

Tulkinnanvaraisissa tapauksissa luvan tarpeellisuuden ratkaisee viime kädessä rakennusvalvontakeskus. Tiedon ratkaisusta saa puhelimitse tai pyynnöstä kirjallisesti.

HAKEMUS

Hakemuslomakkeita ohjeineen on saatavissa teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelusta (Espoon keskus, Virastopiha 2 C, 1. kerros) tai ne voidaan tulostaa alla olevista linkeistä.

Hakemuksessa tulee maisematyölupatoimenpiteen selostuksesta tarvittavassa määrin käydä ilmi toimenpiteen laatu ja laajuus.

Hakemus liitteineen toimitetaan teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun. 

Maisematyölupatoimenpiteen selostuksesta tulee käydä ilmi tarvittavassa määrin toimenpiteen laatu ja laajuus (vähintään esimerkiksi rakennuspaikalta kaadettavien puiden lukumäärä ja laji, maankaivuun tai -täytön yhteydessä arvioitu kuutiomäärä, käytettävän täyttömateriaalin laatu ja lopputilanteen maanpinnan korkeus).