Pihan ja ympäristön luvat

Piha-alueen ja ympäristön luvat liittyvät pääosin maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin kuten puunkaatoihin piha-alueella ja suuriin metsänhakkuisiin.

Myös katu- tai puistoalueella tehtävät kaivutyöt tai puunkaato edellyttävät kaupungin lupia sekä ko. alueen vuokraamista.

Lupia hallinnoivat kaupunkisuunnittelukeskus, kaupunkitekniikan keskus ja rakennusvalvonta.

Maisemaa muuttavat maanrakennustyöt, puiden kaataminen tai muu vastaava toimenpide on luvanvaraista (toimenpiderajoitus)

- asemakaava-alueella ja alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi

- yleiskaava- tai ranta-asemakaava-alueella, jos kaavassa niin määrätään

- alueella, jolla on yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten niin määrätty

Toimenpiderajoitukset 22.8.2017 (pdf, 30331 Kt)