Asukastilaisuudessa 7.8.2017 esiteltiin 3D-kuvia Kivenlahden suunnitelmista

9.8.2017 klo 16.01

Kaupunkisuunnittelukeskuksessa suunnitellaan Kivenlahteen metrokeskuksen asemakaavaa. Suunnitelmia esiteltiin asukastilaisuudessa maanantaina 7.8.2017. Mikä muuttuu?Paikalla oli toista sataa osallista
 

Espoonlahden aluearkkitehdin Mervi Hokkasen avattua asukastilaisuus, kaavan valmistelija arkkitehti Outi Reitmaa kertoi, mitä oikein on alueelle suunnitteilla.

”Asemakaavan myötä Kivenlahteen rakennetaan muun muassa uusia tornitaloja, kaupunkimaisia raitteja ja aukioita sekä vehreä asumisen suurkortteli, jota porrastuva ja polveileva muurimainen asuinkerrostalorivistö suojaa melulta. Kivenlahden kaupalliset palvelut paranevat ja alueelle toteutetaan metron liityntäpysäköintiä. Asuntoja alueelle kaavoitetaan noin 1800 uudelle asukkaalle.”

Suunnitelmiin tutustuttiin 3D-mallien avulla, ja lopuksi suunnitelmia esiteltiin aihepiireittäin pienemmissä ryhmissä. Esittelijöinä toimivat kaupunkisuunnittelukeskuksesta: (Hokkasen ja Reitmaan lisäksi) liikenne- ja suunnitteluinsinöörit Juhani Lehikoinen ja Kaisa Lahti (liikennesuunnitteluyksiköstä), maisema-arkkitehti Marie Nyman, asemakaavainsinööri Aila Harmaajärvi sekä projektinjohtaja Matti Kokkinen kaupungin teknisestä ja ympäristötoimesta ja kaupunkitekniikasta projektipäällikkö Kaisa Kauhanen ja suunnitteluhortonomi Heli Enberg.

Reitmaa kertoi myös, että kaavaehdotus on nähtävillä 31.7.-31.8.2017

Etkö ehtinyt paikalle?

Tutustu esitykseen sekä 3D- näkymiin ja malleihin..

Asukastilaisuuden esitys 7.8.2017 (pdf, 10915 Kt)

3D-näkymät, Arkkitehtitoimisto HKP oy (pdf, 11514 Kt),

3D-mallit: (Arkkitehtitoimisto HKP oy)
Asuinkorttelin yllä,Virranpyörre-Meriusvanaukio
Katutasossa Kiviruukista Meriusvanaukiolle
Katutasossa Seitsenmerenreitti koillinen-luode
Keskus- ja asuinkorttelin yllä

Kivenlahden metrokeskus, 412500 - hankesivuilta löytyy lisätietoa hankkeesta

Arkkitehtitoimisto HKP Oy
Arkkitehtitoimisto HKP Oy

tekninen sihteeri
Merja Laurinkoski