Espoo.fi-sivuston avoimet rajapinnat

Avoimen Rest-rajapinnan kautta voi hakea espoo.fi-sivuilta uutisia, tapahtumia, hankkeita, sähköisiä palveluita, kuulutuksia ja perussisältödokumentteja.

Espoon kaupunki tarjoaa kiinnostuneiden käyttöön julkaisujärjestelmään toteutetun Rest-palvelun, jonka rajapinta noudattaa oData määritystä. Tästä syystä rajapinnat ja tietosisällöt ovat standardoituja ja erityisesti rajapintojen löydettävyys on parempi. Myös datat voi suodattaa ja laajentaa standardoidulla tavalla jo palautetussa datassa.

Voit hakea dataa espoo.fi-sivuilta, joko koko sivustosta, tietystä navigointitasosta tai jollain sivuston luokittelulla. Rajapinta kattaa kaikki kolme espoo.fi-sivuston kieliversiota (suomi, ruotsi, englanti). Hakua voidaan rajoittaa sisältötyypillä. Hakuparametrit on kuvattu tarkemmin alla olevassa liitetiedostossa.

Rajapintojen antama data on oletuksena Atom-formatoitua xml:ää. Datan saa myös ulos JSON (parametrilla $format=json) ja JSONP muodossa (parametrilla $callback=funktionnimi). Aineiston merkistö on utf-8.

Rajapinta palauttaa sisältöjen perustiedot. Kaikille erityyppisille sisällöille palautetaan aina samat tiedot. Tapahtumalle löytyy kuitenkin arvot tietoihin EventStartDate ja EventEndDate, jotka muilla sisältötyypeillä ovat aina tyhjät.

Palvelun tyyppi

Palvelu ei vaadi kirjautumista.

Se on suunnattu erityisesti:
- datan soveltajille, sovelluskehittäjille
- kaikille avoimen datan mahdollisuuksista kiinnostuneille.

Käyttö ei muodosta henkilöstörekisteriä, joten palvelusta ei ole rekisteriselostetta.

Avoimen datan lisenssi Creative Commons 4.0.

Muualla espoo.fi-sivustolla

Avoin data

Kaupunki julkaisee avointa dataa HRI-portaalissa.

Liitetiedostot

Yhteystiedot

Sähköposti:
verkkoviestinta@espoo.fi

Palvelusta vastaa konserniesikunnan viestintä.