Matka-aikakartta

Matka-aikakartta auttaa asuin- tai liikepaikan valinnassa. HSL:n karttapalvelu näyttää havainnollisesti halutun kohteen saavutettavuuden joukkoliikenteellä, pyörällä tai kävellen.

HSL:n uusi verkkosovellus neuvoo liikenneyhteyksiltään parhaat asuin- tai liikepaikat pääkaupunkiseudulla. Matka-aikakartta näyttää havainnollisesti halutun kohteen saavutettavuuden joukkoliikenteellä, pyörällä tai kävellen.

Koekäytössä oleva palvelu toimii tällä hetkellä seuraavilla selaimilla: Chrome, Firefox, IE9, Opera ja Safari. Sivustolla on palautekanava, jonka kautta kerätään tietoa käyttäjien kokemuksista jatkokehitystä ajatellen.

Arkipäivän liikkumisvalinnoilla on merkitystä

Matka-aikakarttaan voi merkitä esimerkiksi koko perheen työpaikat, harrastukset ja koulut, jolloin saa nopeasti selville, mistä kannattaa hankkia asunto matkojen optimoimiseksi.

Vastaavasti yritykset voivat hyödyntää palvelua omissa sijoittumissuunnitelmissaan. Kartan avulla on mahdollista myös vertailla, kuinka pitkälle eri kulkumuodoilla pääsee tietyn minuuttimäärän kuluessa - kannattaako esimerkiksi kotoa kirjastolle lähteä joukkoliikenteellä vai sittenkin pyörällä.

Matka-aikakartta hyödyntää avointa dataa

BusFaster Oy:n toteuttama karttapalvelu perustuu Reittioppaan aikatauluihin. Kun palveluun syöttää halutun kohteen osoitteen, kartalle piirtyy värivyöhykkeitä, jotka kuvaavat matka-aikoja. Palvelu etsii nopeimmat reitit määritellyistä paikoista täsmälleen annettuna ajankohtana.

Matka-aikakartan rakentamisessa on käytetty useita avoimen datan lähteitä Reittioppaan aineistojen lisäksi. Myös palveluun sisältyvät pohjakartat ja tiedot julkisista palveluista ja asukas- ja työntekijämääristä ovat olleet vapaasti saatavilla.

Yhteystiedot

Muut yhteystiedot:
Palvelusta vastaa Helsingin seudun liikenne HSL www.hsl.fi)