14.8.2017 kaupunginhallitus hyväksyi kolme asemakaavamuutosta ja ehdotti valtuustolle Suvela I:n kaavan hyväksymistä

15.8.2017 klo 16.53

Maarinniityn asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa korkeaa asuntorakentamista Pohjois-Tapiolaan. Juvanmalmin ja Niihtisillan kaavamuutokset liittyvät yritystoimintaan, Suvela I:n tavoitteena on asuinkerrostalokortteleiden kokonaisvaltainen uudistaminen.

Kaupunginhallituksessa 14.8.2017  hyväksyttiin Maarinniitty III, Juvanmalmin teollisuusalueen sekä Nihtisillan asemakaavamuutokset ja niihin liittyvät maankäyttösopimukset .

Valtuustolle päätettiin ehdottaa Suvela I:n asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Suvela I:n tavoitteena on asuinkerrostalokortteleiden kokonaisvaltainen uudistaminen sekä Suvelan toisen sisääntulokorttelin ja Kirstintien varren kaupunkikuvallinen uudistus.

Lisätietoa

Maarinniitty III, 213210

Suvela I, Suvelan Onni, 611519

Juvanmalmin teollisuusalue, 710920

Nihtisilta, 130138

Arkkitehtitoimisto CJN Oy