Auroran koulu

 • Lapsi on tärkein.
  Autamme lapsia löytämään omia vahvuuksiansa ja kasvamaan omaan parhaimpaansa.
 • Lasten kulttuurin tekeminen.
  Kannustamme lapsia monipuoliseen itsensä ilmaisuun.
 • Yhteisöllisyys ja avoimuus.
  Ihmiset ovat tärkeitä. Vaalimme hyviä yhteistyötaitoja ja pidämme huolta toisistamme.
 • Kodin ja koulun yhteistyö.
  Huoltajat ovat osa yhteisöämme ja teemme heidän kanssaan yhteistyötä.
 • Pedagogisesti esteetön.
  Mahdollisuus monipuoliseen oppimiseen ja opettamiseen.
 • Vastuullinen ja kestävä toiminta.
  Kannamme vastuun koulutyöstämme ja ympäristöstämme.

Auroran koulu antaa yleisopetusta 1.–6. vuosiluokilla. Aurorassa toimii yleisopetuksen luokkien lisäksi pienryhmä oppilaille, joilla on kielellinen erityisvaikeus, oppilaita on yhteensä 344.

Perustehtävämme on tukea oppilaan oppimistyötä monipuolisesti niin, että hän saavuttaa hyvät perustiedot  ja - taidot.

Perustaitojen lisäksi koulumme tarjoaa monipuolista taideopetusta. Panostamme erityisesti musiikkiin,  ilmaisutaitoon sekä liikuntaan. Koulumme on aktiivisesti mukana Liikkuva koulu -projektissa. Taidetoimintaa harrastetaan perusopetuksen lisäksi mm.  siestakerhoilla (teatteri, bändit, kuoro ym.), kulttuurisiestaviikolla sekä koulumme vuosittaisissa teatteriprojekteissa.